Categorieën
Geen categorie

Hoe kiest u de juiste dekking binnen uw autoverzekering?

Wilt u een autoverzekering afsluiten, maar bent u niet zeker van de dekking die u het best kunt kiezen? De WA-autoverzekering, Beperkt Casco autoverzekering en Allrisk autoverzekering verschillen qua uitgebreidheid van de dekking, maar daarnaast ook op basis van de premie. Het is van belang een verzekering te kiezen waarmee u goed verzekerd bent, maar waarbij u aan de andere kant niet teveel betaalt.

WA-autoverzekering
De WA-autoverzekering is de meest voordelige variant. Deze verzekering is bovendien verplicht voor iedereen die met zijn of haar auto de openbare weg op wil. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. De WA-autoverzekering zorgt ervoor dat de tegenpartij een beroep kan doen op uw verzekering op het moment dat u schade veroorzaakt heeft. Het kan daarbij gaan om materiele schade (bijvoorbeeld aan de auto van de ander), maar het is doorgaans vooral de letselschade (aan de andere persoon zelf) die zorgt voor hoge kosten, waar u een verzekering voor nodig heeft. De dekking van de WA-verzekering loopt doorgaans tot €2.500.000, wat aangeeft hoe hoog de kosten in het ergste geval op kunnen lopen. Deze autoverzekering kunt u het best afsluiten voor auto’s van 10 jaar en ouder.

Beperkt Casco autoverzekering
De Beperkt Casco autoverzekering kent een meer uitgebreide dekking dan de WA-autoverzekering, maar brengt aan de andere kant ook een hogere premie met zich mee. U bent opnieuw verzekerd tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid, maar daarnaast ook tegen schade die buiten uw schuld om wordt toegebracht aan uw eigen auto. Op het moment dat u te maken krijgt met ruitschade zal dit worden gedekt, maar ook wanneer een flinke hagelbui voor schade zorgt hoeft u zich daar financieel geen zorgen over te maken. U kunt deze autoverzekering het best afsluiten wanneer uw auto 4 – 10 jaar oud is.

Allrisk autoverzekering
Ten derde is er de Allrisk autoverzekering, waarmee u kiest voor de meest uitgebreide dekking. U bent opnieuw verzekerd tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid en ook tegen schade die buiten uw schuld wordt toegebracht aan uw eigen auto. Bovendien bent u verzekerd tegen de schade die u zelf toebrengt aan uw eigen auto (mits dit niet opzettelijk gebeurd). Indien u een paaltje raakt zal de verzekering daar financieel voor opdraaien, waardoor u er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Deze autoverzekering kunt u het best afsluiten voor nieuwe auto’s, tot maximaal 4 jaar.

Aanvullende dekkingen
Tenslotte kunt u ervoor kiezen om uw WA, Beperkt Casco of Allrisk autoverzekering uit te breiden met enkele aanvullende dekkingen. U kunt daarbij onder andere denken aan de rechtsbijstandsverzekering, waarmee u rechtsbijstand ontvangt in het geval van een conflict dat gerelateerd is aan uw autoverzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor een inzittendenverzekering, waarmee u er voor een paar euro per maand voor zorgt dat ook uw passagiers goed verzekerd zijn. Uiteraard kunt u de autoverzekering volledig zelf naar wens samenstellen, aangezien alleen de dekking tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid in Nederland verplicht is.

Categorieën
Geen categorie

Delta Lloyd verhoogt premies autoverzekering

Delta Lloyd heeft op 6 september jongstleden de premies voor haar autoverzekeringen verhoogt. De verzekeraar gaf daarbij aan dat het dit doet vanwege de toegenomen schadelast. De premies van de WA-autoverzekering stijgen met gemiddeld 8,5%, de premies voor de beperkt casco dekkingen komen gemiddeld 6,2% hoger te liggen en van de automobilisten met een allrisk dekking vraagt men voortaan 3,6% meer premie. Op die manier zegt Delta Lloyd beter uit de kosten te kunnen komen, op basis van de schadelast die er verwacht wordt.

Hogere premie vanwege toegenomen schadelast
Het zijn volgens Delta Lloyd de toenemende kosten met betrekking tot schade die ervoor hebben gezorgd dat men de premies heeft moeten verhogen. Over 2011 heeft men 25% meer aan kosten uit moeten keren, vanwege schade die er op de weg veroorzaakt is. Dit komt volgens Delta Lloyd vooral door het aantal letselschades en diefstallen. Deze twee factoren zouden vanwege een flinke toename een flinke vinger in de pap hebben op het gebied van de kosten. Ook stormschade tijdens de zomermaanden heeft er volgens de verzekeraar voor gezorgd dat men relatief veel uit heeft moeten keren aan haar klanten.

Reactie klant op verhoging
Op het moment dat een verzekeraar de premie verhoogt is een automobilist niet verplicht dit zomaar te accepteren en de hogere premie te betalen. In plaats daarvan is het goed mogelijk om op zoek te gaan naar een andere verzekeraar en wellicht zelfs minder te gaan betalen voor de autoverzekering. Op het moment dat een verzekeraar de premie verhoogt heeft de verzekerde 30 dagen de tijd om te wisselen van autoverzekeraar. Het is daarbij echter wel van belang dat het gaat om een algemene premieverhoging, die geldt voor iedereen die klant is bij de verzekeraar die de verhoging heeft doorgevoerd.

Categorieën
Geen categorie

Waar letten verzekeraars op bij de acceptatie

Indien u een autoverzekering af wilt sluiten krijgt u te maken met een acceptatie door een verzekeraar, of een afwijzing. Een verzekeraar is in Nederland niet verplicht om u als verzekeringnemer te accepteren, waardoor het interessant is om te kijken naar de redenen die dit kunnen verhinderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een verzekeraar kijkt naar de reden waarom uw eventueel eerdere verzekering bij een andere verzekeraar is beëindigt en of u wel netjes op tijd betaald heeft.

Type auto en schadeverleden
Daarnaast kan men kijken naar het type auto dat u wenst te gaan rijden, in combinatie met uw ervaring. Indien u net uw rijbewijs heeft gehaald en al direct een dure sportwagen aanschaft kan het zijn dat een verzekeraar het risico te groot vindt en u niet zal accepteren. Ook kan dit gebeuren wanneer u een recent schadeverleden heeft en u nu op zoek wilt naar een nieuwe autoverzekering. Indien men bepaalt dat het risico op een nieuwe schade te groot is kan men ervoor kiezen om u niet te accepteren, waardoor het lastig kan blijken om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

Rijontzegging of strafrechtelijk verleden
Ten derde kan het zijn dat u een rijontzegging heeft gehad. Ook in dat geval kan een verzekeraar besluiten om u niet zomaar te verzekeren, aangezien ze het risico te groot vinden dat u een nieuwe schade zal rijden of andere problemen veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor iedereen die een strafrechtelijk verleden heeft, aangezien een verzekeraar in dat geval zal oordelen dat de kans op een eventuele schade relatief groot is. Een verzekeraar is uiteraard niet op zoek naar klanten die ze een hoop geld zullen kosten, waardoor het lastig kan zijn om een autoverzekering af te sluiten.