Categorieën
Geen categorie

Ben ik altijd verzekerd?

Een autoverzekering biedt een goede dekking tegen schade, bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met een ongeval. Het is daarbij onder andere van belang dat er geen opzet in het spel is en dat u niets te verwijten valt. Ook in een aantal andere gevallen telt de dekking niet en zal de verzekering niet uitkeren.

Rijden onder invloed

U bent niet verzekerd op het moment dat u besluit te gaan rijden onder invloed, van bijvoorbeeld alcohol of drugs. Op het moment dat u teveel drinkt of u drugs gebruikt is de kans groot dat uw reactie- en beoordelingsvermogen af zal nemen, waardoor de verzekeraar het risico dat u loopt niet langer wenst te dekken. Zelfs wanneer u een allrisk dekking heeft zal de verzekeraar niets uitkeren, op het moment dat blijkt dat u onder invloed heeft gereden. Het is verstandig om daar rekening mee te houden wanneer u net een paar drankjes teveel op heeft en u van plan bent toch te gaan rijden. U loopt niet alleen het risico betrapt te worden door de politie, maar u loopt daarnaast het risico dat de verzekeraar eventuele schade niet uit zal keren.

Geen geldig rijbewijs

Daarnaast bent u niet verzekerd op het moment dat u besluit om de auto te gebruiken, zonder dat u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Het is bovendien verplicht om de auto te verzekeren op naam van degene die er het meest gebruik van maakt. Indien u de auto uit wenst te lenen aan iemand zonder rijbewijs vervalt op dat moment de verzekering voor de auto. Dat betekent dat u zelf op dient te draaien voor de schade die iemand zonder rijbewijs veroorzaakt, op het moment dat er gebruik gemaakt wordt van uw auto.

Verhuur van uw auto

Wilt u uw auto verhuren? Ook dan is het van belang om rekening te houden met de verzekering van de auto, aangezien een reguliere autoverzekering dan waarschijnlijk niet zal voldoen. Indien u uw auto als taxi gebruikt om passagiers te vervoeren tegen betaling, of u de auto op een commerciële wijze verhuurt, biedt uw reguliere autoverzekering geen dekking. Het is dan van belang om u hiervoor apart te verzekeren. Uiteraard heeft uw verzekeraar er geen moeite mee wanneer u de auto samen gebruikt (carpoolen) en u een vergoeding ontvangt voor de brandstofkosten die u dient te betalen.

Overige uitsluitingen

Tenslotte zal de autoverzekering niet gelden op het moment dat u deelneemt aan een wedstrijd, waarbij het gaat om de snelheid waarmee u een bepaalde locatie bereikt. In dat geval zal de verzekeraar geen schade aan uw auto of die van anderen vergoeden. Wanneer het gaat om een puzzelrit zal de verzekeraar wel gewoon uitkeren op het moment dat er wat gebeurt. Ook wanneer u de schade opzettelijk aan uw auto, of die van een ander, veroorzaakt zal de verzekeraar niet uitkeren. In dat geval dient u daar zelf voor op te draaien, waardoor het van belang is op de juiste manier om te gaan met uw auto. 

Categorieën
Geen categorie

Hoe te handelen bij schade?

image

In het geval van een schade met uw auto is het van belang om goed te handelen. Dit heeft een heel praktische kant, die ingaat op het invullen van schadeformulieren, maar ook menselijke kant. U zal waarschijnlijk vol komen te zitten met emoties, maar het is verstandig om die zoveel mogelijk op zij te zetten wanneer u beslissingen dient te nemen. Het helpt daarbij wanneer u op de hoogte bent van de handelingen die u dient te ondernemen.

Ga niet in op de schuldvraag

Het is allereerst verstandig om niet in te gaan op de schuldvraag, wanneer u te maken heeft met een aanrijding. Het is veelal goed duidelijk wie de schuld heeft tijdens een bepaalde situatie, maar de kans is groot dat u er onderling niet uit zal komen. Een schuldige zal dit niet graag toegeven, waardoor het beter is om de verzekeraars hiermee aan de slag te laten gaan. Geef de situatie zo duidelijk mogelijk door en probeer zo neutraal mogelijk te blijven in de gesprekken met uw verzekeraar of andere betrokkenen.

Zoek getuigen en verzamel namen en nummers

Na een aanrijding is het van belang om een aantal praktische zaken te regelen, maar is het minstens zo belangrijk om direct op zoek te gaan naar getuigen. Probeer namen en nummers te verzamelen, zodat u de mogelijkheid heeft om later nog eens contact op te nemen met de getuigen. De verklaringen die zij afleggen kunnen van groot belang zijn bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Ook inzittenden van uw eigen auto kunnen als getuige optreden binnen het totale proces, mits zij 16 jaar of ouder zijn. Wat dat betreft zijn de getuigen vaak dichterbij dan u denkt.

Schade melden aan uw verzekeraar

Het is uiteraard van belang om uw schade te melden aan uw verzekeraar. U kunt daarvoor gebruik maken van het schadeformulier, maar is het tegenwoordig ook steeds beter mogelijk om dit te doen met behulp van uw mobiele telefoon. Gebruik daarvoor de website www.mobielschademelden.nl, of neem direct contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Men zal u helpen met het doorgeven van de schade, zodat u zich zoveel mogelijk kunt richten op de menselijke kant van het verhaal. 

Tip: Neem ook even contact met hen op wanneer de emoties hoog oplopen, aangezien zij ervoor kunnen zorgen dat u goed tot rust komt.

Zelf betalen of schade claimen

Zodra u bent bijgekomen van de aanrijding is het verstandig om na te denken over de manier waarop u de schade zal vergoeden, indien u als aansprakelijk wordt aangemerkt. Het ligt misschien voor de hand om de schade te claimen bij uw verzekeraar, maar houd er daarbij rekening mee dat uw no-claim korting weg kan vallen, of dat u flink meer premie gaat betalen (wanneer u terugvalt op de bonus/malusladder). Een schade van €100 kunt u wellicht beter zelf betalen, terwijl het aan de andere kant natuurlijk verstandig is om een schade van €3.000 door de verzekeringsmaatschappij te laten betalen.

Maak gebruik van het waarborgfonds

Indien u te maken heeft met een schade, waar u het slachtoffer van bent, en de andere partij rijdt weg of blijkt niet verzekerd te zijn, dan kunt u gebruik maken van het waarborgfonds. Het is van belang om daar een aanvraag in te dienen, op basis waarvan men een beoordeling uit zal voeren. Het is hierbij van belang dat u getuigen tot uw beschikking heeft en de schade veroorzaakt is door een ander motorrijtuig. Indien dat beide het geval is bestaat er een kans dat men de schade zal vergoeden, waardoor u daar zelf niet voor op hoeft te draaien.