Categorieën
Geen categorie

Kies-autoverzekering.nl is vandaag 2 jaar geworden!

Categorieën
Geen categorie

Teveel schadeclaims in korte tijd leiden tot royement bij autoverzekeraar

Een verzekerde is door een autoverzekeraar geroyeerd, op basis van een buitengewoon schadeverloop. De verzekerde ging hier niet mee akkoord en bracht de zaak voor de geschillencommissie, die uiteindelijk de autoverzekeraar in het gelijk stelde. Volgens de commissie handelde de verzekeraar op basis van valide argumenten en zegde men de autoverzekering terecht op. Het buitengewoon hoge aantal schadeclaims in korte tijd had immers al tot een waarschuwing voor de verzekerde geleid.

Zeven schadeclaims in paar jaar tijd
De betrokken verzekerde had in een periode van een paar jaar zeven keer een schadeclaim ingediend. De eerste vier keer ging het om een schade door een derde, waar de verzekerde zelf geen schuld aan had. Vervolgens ontstond er een geval van glasschade, waarna de verzekerde nog twee maal een schade als het gevolg van eigen schuld indiende. De verzekeraar gaf toen aan bij een volgende schade de autoverzekering op te zeggen. Er vond opnieuw een schadeclaim plaats, al binnen een jaar na de waarschuwing. Het ging opnieuw om een geval van schade aan de auto door eigen schuld.

Autoverzekering opgezegd na opzegtermijn
De autoverzekeraar besloot de polis te beëindigen en hanteerde de geldende opzegtermijn, nadat er eerder al een waarschuwing was gegeven. Zelfs net voor het verstrijken van de opzegtermijn claimde de verzekerde nog een keer een schade, al ging het dit keer om een schade door toedoen van een andere partij. De verzekerde ging bovendien niet akkoord met het opzeggen van de verzekering, mede omdat er slechts twee keer sprake was van schuldschade en de verzekerde er in de andere gevallen niets aan kon doen. De verzekerde bracht de zaak voor de geschillencommissie, die hier kritisch naar keek.

Uitspraak van de geschillencommissie
De geschillencommissie onderzocht de zaak en hoorde van de verzekeraar onder andere dat er al eerder een waarschuwing was afgegeven om de verzekerde bij een nieuwe claim te royeren, op basis van een buitengewoon schadeverloop. De geschillencommissie heeft geoordeeld dat de verzekeraar zich terecht beroept op een bepaling in de voorwaarden en zich netjes aan de regels heeft gehouden, zoals het in acht nemen van een opzegtermijn om de verzekerde te kunnen royeren. De geschillencommissie heeft dan ook bepaald dat de opzegging terecht heeft plaatsgevonden en de verzekerde op zoek zal moeten naar een nieuwe autoverzekeraar, om de auto opnieuw te kunnen verzekeren.

Voorwaarden autoverzekering
Het is verzekeraars toegestaan om de voorwaarden van de autoverzekering naar eigen inzicht in te richten, het is aan de verzekeringnemer om deze goed door te nemen. In de gemiddelde voorwaarden van een autoverzekeraar staan een aantal voorwaarden die kunnen leiden tot een royement. Het gaat dan bijvoorbeeld om wanbetaling van de premie, net als om fraude op het moment dat de verzekeraar dit aan weet te tonen. In de voorwaarden komen we echter ook een bepaling met het oog op een ‘buitengewoon schadeverloop’ tegen. Dit betekent dat de verzekeraar een verzekerde kan royeren na het claimen van een groot aantal schades.

Gevolgen nieuwe autoverzekering
Een royement op basis van een buitengewoon schadeverloop heeft echter andere gevolgen dan een royement op basis van wanbetaling, waardoor de opzegging door de autoverzekeraar niet geheel terecht een negatieve bijklank heeft. In het geval van wanbetaling valt het niet mee om een andere verzekeraar bereid te vinden een nieuwe verzekering aan te bieden. Hier is in het geval van een buitengewoon schadeverloop minder sprake van, al zullen enkele verzekeraars terughoudend zijn. Het is wat dat betreft zelfs met een goede autoverzekering van belang om voorzichtig deel te nemen aan het verkeer, om zelfs schade buiten de eigen schuld te kunnen voorkomen.

Categorieën
Geen categorie

Handige bespaartips voor een goedkope autoverzekering

image

Wilt u graag een goedkope autoverzekering afsluiten, maar aan de andere kant wel zeker zijn van een goede dekking? Maak dan gebruik van de volgende drie handige tips, waarmee u op de premie voor uw autoverzekering kunt besparen:

Betaal kleine schades zelf

Heeft u te maken met een (kleine) schade aan uw auto? Het is in veel gevallen de moeite waard om de kosten zelf te betalen. Op het moment dat u de schade zou claimen verliest u de no-claim korting, waardoor de autoverzekering een stuk duurder uit zal pakken. U zult een aantal treden op de bonus-/malusladder dalen, waardoor u meer premie gaat betalen.

Bereken de extra premie die u de komende jaren zal betalen, om terug te komen op het oude niveau. Vergelijk dit met de kosten voor de schade waar u mee te maken hebt, indien u deze eventueel zelf kunt betalen. In veel gevallen kunt u de kosten voor de schade gewoon zelf betalen en deze niet claimen bij uw verzekeraar, zodat u uiteindelijk goedkoper uit bent. U blijft op die manier een scherpe premie per maand betalen voor de autoverzekering.

Aanvaard een eigen risico

Het is daarnaast verstandig om na te denken over een eigen risico binnen de autoverzekering. Dit betekent dat u een eerste deel van de kosten bij schade zelf zal betalen, voordat de verzekeraar overgaat tot het uitkeren hiervan. De verzekeraar loopt minder risico, waardoor de kans groot is dat u kunt rekenen op een (flink) lagere premie per maand.

Houd er rekening mee dat het eigen risico voor een autoverzekering geldt per gebeurtenis, niet per jaar zoals bij de zorgverzekering. Iedere keer dat u te maken krijgt met schade zult u eerst het eigen risico moeten betalen, voordat de verzekeraar uit zal keren.

Vergelijk de verschillende autoverzekeringen

Tenslotte kunt u besparen op uw autoverzekering door regelmatig een online vergelijking te maken. Dit kost maximaal een half uurtje van uw tijd, terwijl het zomaar een paar tientjes per maand op kan leveren. Op die manier zorgt u steeds voor een goedkope autoverzekering, terwijl u kunt rekenen op een goede dekking. 

Categorieën
Geen categorie

Kan ik een autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs?

Wilt u een autoverzekering afsluiten, maar bent u (tijdelijk) niet in het bezit van een rijbewijs? Dan is de kans groot dat de verzekeraar daar vraagtekens bij zal zetten, waardoor het in uw belang is om deze weg te nemen. Geef duidelijk aan waarom u niet in het bezig bent van een rijbewijs, maar u toch een autoverzekering af wenst te sluiten. Normaal gesproken mag namelijk alleen de meest regelmatige bestuurder van een auto een autoverzekering afsluiten, wat betekent dat u in het bezit zou moeten zijn van een rijbewijs. In alle andere gevallen is het verstandig om uw aanvraag bij de verzekeraar toe te lichten.

Verschillende situaties en oplossingen

Het kan echter voorkomen dat u geen rijbewijs heeft, omdat u te maken heeft met een van de volgende situaties:

  • Uw rijbewijs is ingevorderd
  • Uw rijbewijs is verlopen
  • U zal binnenkort uw rijbewijs behalen

Is er sprake van een vordering op uw rijbewijs, of is dit verlopen? Dan is het gewoon mogelijk om een autoverzekering af te sluiten. U kunt de verzekeraar in dat geval overtuigen van het feit dat u de auto binnenkort weer zal besturen, wanneer u uw rijbewijs terugheeft of u een nieuw exemplaar heeft aangevraagd en ontvangen. Houd er echter rekening mee dat niet iedere verzekeraar zal staan te trappelen om u te verzekeren, wanneer uw rijbewijs is ingevorderd.

Zal u binnenkort uw rijbewijs halen en heeft u alvast een auto gekocht, of deze cadeau gekregen? Dan kunt u het kenteken van de auto tijdelijk schorsen, bij de RDW. U kunt de autoverzekering in laten gaan per de datum waarop u over uw rijbewijs beschikt en vanaf dat moment ook de schorsing ongedaan maken. Stalt u de auto buiten de openbare weg? Dan heeft u nog geen autoverzekering nodig.

Verzekeraars terughoudend
Op het moment dat u geen rijbewijs heeft en u toch een autoverzekering wenst af te sluiten zullen verzekeraars terughoudend zijn. Het dient voor hen goed duidelijk te zijn wie er in de toekomst in de auto zal gaan rijden, aangezien dat de persoon is die de verzekering af dient te sluiten. Maak daarom aannemelijk dat u degene bent die de auto het meest regelmatig zal gaan besturen. Slaagt u daarin bij uw verzekeraar? Dan kunt u gewoon een autoverzekering afsluiten en daarmee voldoen aan de verplichtingen om binnenkort de weg op te kunnen gaan.

Categorieën
Geen categorie

Hoe wapen ik me tegen het toegenomen aantal autodiefstallen?

Het aantal autodiefstallen in 2013 is toegenomen ten opzichte van 2012, dat blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Waar er in 2012 nog 11.396 auto’s gestolen werden, waren dat er in 2013 11.761. Dit vormt een stijging van 3,2%, wat aangeeft dat het van belang is om u hier goed tegen te wapenen. Zorg voor een goede autoverzekering en zorg ervoor dat de noodzakelijke handelingen bij een diefstal bij u bekend zijn. Het is opvallend dat vooral het aantal diefstallen in Oost-Nederland erg hoog lag, hoger dan in bijvoorbeeld de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland.

Auto’s moeilijker terug te vinden
Bovendien blijkt uit de gegevens dat het moeilijker is geworden om de auto’s terug te vinden. In 2012 werd 46% van de auto’s teruggevonden, in 2013 is dit percentage teruggelopen naar 43. Dat betekent dat alleen een goede verzekering u kan redden bij een diefstal, dankzij de financiële compensatie die er dan zal volgen.

Houd bovendien rekening met het type auto dat u rijdt. De Volkswagen was in 2013 het meest populair onder autodieven, al werden ook de BMW’s en Audi’s relatief veel ontvreemd, veel vaker dan veel van de andere merken.

Goede autoverzekering
U kunt zich wapenen tegen de toenemende autodiefstal, door een goede autoverzekering afsluiten. Zowel de WA Beperkt Casco als de WA Allrisk dekking bieden uitkomst, aangezien u kunt rekenen op een financiële vergoeding bij diefstal van uw auto. Houd er rekening mee dat een verzekeraar 30 dagen de tijd mag nemen om de auto terug te vinden. Is de auto na dat moment onvindbaar? Dan ontvangt u de dagwaarde en kunt u een nieuwe auto kopen. De WA autoverzekering biedt geen dekking tegen diefstal, in dat geval dient u zelf volledig voor de kosten op te draaien.

Direct aangifte doen
U zorgt er met een goede autoverzekering voor dat u kunt rekenen op een financiële vergoeding, op het moment dat u te maken krijgt met een autodiefstal. Zorg er echter ook voor dat u zo snel mogelijk aangifte doet bij de politie. Neem uw kentekenbewijs mee, om aan te geven om welke auto het gaat en dat u de eigenaar bent. Bewaar daarom altijd een kopie van het kentekenbewijs. Het is daarnaast van belang om de diefstal van uw auto ook te melden bij uw autoverzekeraar en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.

Categorieën
Geen categorie

Berijders Honda claimen meeste schade bij autoverzekering

Berijders van een Honda blijken de meeste claims in te dienen bij hun autoverzekering, gevolgd door consumenten met een Kia en een Audi. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, de vergelijkingssite die goed heeft gekeken naar de verhoudingen tussen de verschillende merken. Independer keek naar 10 verzekeringsjaren en is op die manier tot het inzicht gekomen dat een berijder van een Honda in die tijd gemiddeld 2,3 claims indient. Of verzekeraars hier ook daadwerkelijk rekening mee zullen houden in hun premies blijft te bezien.

Berijders Smart of Daewoo en Saab voorzichtig
Aan de andere kant blijkt uit het onderzoek dat berijders van een Smart, een Daewoo en een Saab over het algemeen het meest voorzichtig rijden, aangezien zij 2x minder claims indienen dan de bezitters van een Honda. Waar dit verschil vandaan komt kan Independer niet verklaren. Het zou in principe niet uit moeten maken in welke auto een bestuurder rijdt, aangezien alle modellen aan dezelfde veiligheidseisen dienen te voldoen. De grote verschillen tussen de diverse merken hebben zowel Independer als een aantal van de verzekeraars verbaasd.

Meer in de Randstad
Daarnaast heeft Independer zich in het onderzoek gericht op de diverse postcodegebieden waar we in Nederland gebruik van maken. Er heerst een algemeen beeld dat de kans op schade in de Randstad groter is, dan bijvoorbeeld in het hoogste noorden en het meest zuidelijke puntje van het land. Op basis van de data lijkt dit inderdaad het geval te zijn. Independer zocht uit dat automobilisten in de Randstad over het algemeen de meeste claims indienen. Aan de andere kant zijn het de automobilisten in Smallingerland en Heerenveen die aan de andere kant juist weinig claimen. Wat dat betreft lijkt de Randstad met de drukte voor meer gevaarlijke situaties te zorgen.

Categorieën
Geen categorie

Eigen risico bij NN gemakkelijk te omzeilen

Sluit u een autoverzekering bij Nationale Nederlanden af? Dan is er sprake van een eigen risico, maar dit geldt slechts in bepaalde gevallen. U krijgt een aantrekkelijke korting op de premie, maar u kunt daarnaast gebruik maken van een netwerk van schadeherstellers. Op het moment dat zij de schade aan een auto herstellen brengt Nationale Nederlanden geen eigen risico in rekening. Het is wat dat betreft goed mogelijk om het eigen risico te omzeilen en er daarmee voor te zorgen dat de autoverzekering ook bij schade zo min mogelijk kosten met zich meebrengt.

Tevredenheidsgarantie
Bovendien werkt Nationale Nederlanden met een tevredenheidsgarantie, voor al haar dekkingen. Consumenten wordt gevraagd of ze tevreden zijn met de afhandeling van de schade, op basis van de dekking binnen de autoverzekering. De medewerkers zijn getraind om consumenten zo goed mogelijk van dienst te zijn en de kosten voor een eventueel herstel vlot te vergoeden. Bovendien is er een eigen schademanager beschikbaar voor een ieder die te maken krijgt met een reparatie. Dit scheelt vooral veel administratieve handelingen, iets waardoor consumenten op een meer eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van hun autoverzekering.

Hoogte van de premie
Uiteraard is de hoogte van de premie afhankelijk van een aantal verschillende factoren, waaronder de aanwezigheid van een eigen risico. Dankzij het eigen risico hoeft de verzekeraar minder snel over te gaan tot het uitkeren van de kosten. Dit brengt de algehele premie voor de verzekering omlaag, waardoor consumenten de mogelijkheid hebben om jaarlijks of maandelijks te besparen. Dankzij de mogelijkheid om het eigen risico via aangesloten herstelbedrijven te omzeilen kunnen consumenten aan de andere kant rekenen op een goede dekking. Breng uw auto naar een van de gecontracteerde garages, zodat u de kosten zelf niet hoeft te betalen en u toch kunt profiteren van het premievoordeel.

Categorieën
Geen categorie

Autoverzekering De Goudse duurder geworden

De Goudse

De Goudse heeft de premie voor haar autoverzekeringen onlangs met 10% verhoogd. Dat betekent dat autobezitters er een stuk duurder uit zijn, vanaf het moment dat ze hun autoverzekering verlengen. De Goudse geeft aan dat het aantal schademeldingen is toegenomen, waardoor men meer kosten maakt en er niet aan ontkomt om ook de premie te verhogen. Automobilisten die liever maximaal besparen op de premie, hebben op het moment dat zij hun dekking kunnen verlengen ook de mogelijkheid om over te stappen naar een nieuwe verzekeraar.

Overstappen binnen 30 dagen
De Goudse heeft aangegeven de premieverhoging in te laten gaan vanaf het moment dat autobezitters hun dekking verlengen. Dat is een nette oplossing, aangezien het ervoor zorgt dat de huidige contracten intact blijven en men niet ineens te maken krijgt met een plotselinge verhoging van de kosten.

Verzekeraars kunnen ook besluiten om de premie per direct te verhogen. In dat geval is het echter mogelijk om binnen 30 dagen over te stappen, ook voordat het mogelijk is om te verlengen. Deze mogelijkheid geldt voor alle situaties waarin de premie voor alle verzekerden wordt verhoogd, of waarin de voorwaarden collectief in uw nadeel worden aangepast.

Kritisch op eigen autoverzekering
Het is ook voor automobilisten die geen verzekering bij De Goudse hebben lopen verstandig om eens kritisch naar hun eigen autoverzekering te kijken. Veel eigenaren hebben hun verzekering al een aantal jaren lopen en betalen daardoor ieder jaar veel te veel. Uit recent onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt is gebleken dat automobilisten jaarlijks gemiddeld €121 kunnen besparen. Wilt u zelf op zoek naar een meer voordelige autoverzekering? Zorg er dan voor dat de dekking goed past bij de risico’s zoals u die zelf in kunt schatten, om vervolgens op zoek te gaan naar de meest scherpe premie.

Categorieën
Geen categorie

Wat heb ik aan de WA autoverzekering?

De WA autoverzekering is in Nederland voor iedereen verplicht, zodra u de openbare weg op wenst te gaan met uw voertuig. We zorgen er in Nederland op die manier voor dat u de schade die u toebrengt aan anderen altijd kunt betalen, of u daarvoor gebruik kunt maken van uw autoverzekering. Dit is vooral bedoeld om slachtoffers van ongevallen op een goede manier te beschermen.

Schade aan derden
De WA autoverzekering dekt alleen de schade aan derden. Het kan daarbij gaan om materiële schade aan de auto van de ander, maar ook om immateriële schade zoals letsel. Met name dit laatste kan flink in de papieren lopen, waardoor de dekking doorgaans €1.000.000 – €2.500.000 bedraagt. Deze bedragen komen vooral van pas wanneer er sprake is van blijvend letsel. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid en dekt u daarom tegen de aansprakelijkheid die op u van toepassing is wanneer u schuld heeft aan het veroorzaken van een ongeval.

Goedkope autoverzekering
De WA autoverzekering kan u goed van pas komen wannee ru al een wat oudere auto heeft. Gaat het om een exemplaar van 8 – 10 jaar of ouder? Dan is het waarschijnlijk een goed idee om de autoverzekering aan te passen naar een WA autoverzekering, aangezien de premie die u anders zou betalen niet langer in verhouding staat tot de vergoeding die u ontvangt in het geval van schade. Veel mensen houden te lang een allrisk dekking of een beperkt casco dekking aan, waardoor ze eigenlijk teveel betalen voor hun autoverzekering.

Eigen schade zelf betalen
Houd er echter rekening mee dat u schade aan uw eigen auto bij een WA autoverzekering zelf dient te betalen. Op het moment dat er een barst in de ruit ontstaat, er een boom op de auto valt vanwege een storm of er op een andere manier sprake is van schade bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Ook wanneer u een ongeval veroorzaakt of u tegen iets aanrijdt dient u de kosten voor het herstel van uw eigen auto zelf te betalen. De WA autoverzekering dekt alleen de schade die u aan anderen toebrengt, dus houdt daar rekening mee op het moment dat u de verschillende dekkingen wenst te vergelijken.

Categorieën
Geen categorie

Allianz komt met autoverzekering voor elektrische auto’s

image

Allianz lanceert een autoverzekering, die er speciaal is voor de elektrische auto’s zoals die momenteel in ons land rond rijden. De verzekeraar geeft aan dat het binnen de dekking rekening houdt met de specifieke problemen waar een berijder van een elektrische auto mee te maken kan krijgen. Men gaat hiermee verder dan alleen een schadeverzekering, waardoor berijders er op verschillende manieren gebruik van kunnen maken. Allianz lijkt hiermee meer een serviceverlener te worden, dan alleen de partij die opdraait voor de kosten van een bepaalde schade.

Typische problemen voor elektrische auto’s
Volgens Allianz kunnen berijders van een elektrische auto te maken krijgen met een aantal problemen, zoals we die niet kennen bij de modellen op andere brandstoffen. Op het moment dat een bestuurders met een lege accu komt te staan is het bijvoorbeeld niet zomaar mogelijk om een laadpaal te bereiken. Ook kan er schade aan de laadpaal ontstaan, iets waarbij het prettig is om terug te kunnen vallen op een verzekeraar. Allianz wil er met de speciale verzekering voor zorgen dat er altijd een mogelijkheid is om de auto in de buurt op te laden, door naar een laadpaal te worden gebracht.

Pilot project
Het gaat momenteel om een pilot van Allianz, waarmee men na wil gaan of er behoefte is aan een dergelijke verzekering. Bovendien spreekt men met een groot aantal tussenpersonen, om na te gaan wat de exacte wensen zijn van de consumenten die gebruik maken van een elektrische auto. Het is de verwachting dat steeds meer mensen in de toekomst een dergelijke auto zullen rijden, waardoor het interessant is om ook een specifieke verzekering aan te bieden. Wat dat betreft lijkt Allianz een eerste stap te zetten, in de wereld die zich vervolgens verder kan gaan ontwikkelen.