Categorieën
Geen categorie

De verschillen tussen de Ongevallen Inzittendenverzekering en Schadeverzekering Inzittenden

Wie
een autoverzekering aanschaft, heeft de keuze uit twee aanvullende
verzekeringen. Het betreft de Ongevallen Inzittendenverzekering en de Schadeverzekering Inzittenden. Door de naamgeving kan er verwarring ontstaan over
de werking en dekking van beide verzekeringen en hoe ze van elkaar
verschillen. Het is niet altijd meteen duidelijk welke van de twee
aangeschaft zou moeten worden, of dat het een goed idee is, beide te
nemen. Dit artikel beoogt informatie te geven om het maken van een
keuze voor de lezer te faciliteren.

Een
Ongevallen Inzittendenverzekering is een verzekering die een geldbedrag uitkeert bij blijvende
invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeluk. Aan deze
voorwaarde moet voldaan zijn, anders wordt er geen bedrag uitgekeerd.
Als men volledig herstelt van een ongeluk, heeft men sowieso geen
recht op het geldbedrag. Verder is het geldbedrag
situatie-onafhankelijk en van te voren vastgesteld. De daadwerkelijk
geleden schade is irrelevant. Daarnaast laat de aanvullende
verzekering psychisch letsel door een ongeluk buiten beschouwing. Een
groot voordeel is wel, dat alle inzittenden recht hebben op het
geldbedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk.
Een belangrijke eigenschap van deze verzekering is tenslotte de
voordeelstoerekening. Het betekent dat het uit te keren bedrag
verminderd kan worden met het bedrag dat ontvangen kan worden als
schadevergoeding, betaald door een derde partij die het ongeluk
veroorzaakte. Dit is echter alleen gebruikelijk als de Ongevallen Inzittendenverzekering-verzekerde
de premie niet zelf betaalt. Overigens doet de schuldvraag verder
niet ter zake. Indien men door eigen schuld bij een ongeluk
levenslang invalide raakt, bijvoorbeeld, geldt de Ongevallen Inzittendenverzekering nog steeds en
wordt het bedrag uitgekeerd.

Een
Schadeverzekering Inzittenden vergoedt de geleden schade bij een ongeluk. Het bedrag is
variabel en wordt niet van tevoren vastgesteld, hoewel er wel vaak
een polismaximum is van een miljoen euro. De Schadeverzekering Inzittenden dekt medische
kosten, ziekenvervoer, eventuele huishoudelijke hulp en andere
zorgkosten. Voertuigschade valt echter niet onder de Schadeverzekering Inzittenden. Belangrijk
is verder dat psychisch letsel wel door de Schadeverzekering Inzittenden gedekt wordt.
Eventuele uitvaartkosten worden ook gedekt. Een overeenkomst tussen
de Ongevallen Inzittendenverzekering en de Schadeverzekering Inzittenden is dat de schuldvraag niet relevant is. Of men nu
zelf schuld heeft of een ander, er wordt altijd uitgekeerd. De
schuldvraag is in het geval van de Schadeverzekering Inzittenden wel relevant voor de
verzekeraar, die bij een duidelijk aansprakelijke derde partij, kan
proberen de kosten van de uit te keren schade-uitkering te verhalen
op diegene of diens verzekering. Een Schadeverzekering Inzittenden vergoedt de geleden schade
onder andere inzittenden evengoed. De inzittenden hebben hiernaast
nog de optie materiële en letselschade vergoed te krijgen via de
WA-verzekering behorende bij de auto van de bestuurder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *