Categorieën
Geen categorie

Polissen autoverzekeringen vaak moeilijk leesbaar

Veel van de polissen van autoverzekeringen zijn niet goed leesbaar. De taal die er gebruikt wordt is te moeilijk, waardoor veel bestuurders niet eens de moeite nemen om ze goed door te nemen. Dat is geen probleem zolang er schadevrij gereden wordt, maar op het moment dat er een keer wat aan de hand is kan dit tot problemen leiden. In dat geval worden de voorwaarden nauwkeurig gevolgd door de autoverzekeraar. Het is dan te laat om de voorwaarden als bestuurder door te lezen, waardoor er als het ware een fout begaan is.

Verzekeringssite.nl heeft onderzoek gedaan naar de leesbaarheid van de polissen, om op basis daarvan uitspraken te kunnen doen. Uit het onderzoek bleek dat ongeveer 75% van de Nederlanders niet in staat was om de polis goed door te lezen en uit te leggen wat de voorwaarden inhouden. Dat betekent dat 3 op de 4 bestuurders er niet in slaagt om de polis goed door te nemen en op basis daarvan uiteindelijk een vergelijking uit te voeren. Aan de andere kant bleken inmiddels 11 verzekeraars begrijpelijke teksten te hebben opgesteld, in plaats van 4 verzekeraars een jaar eerder.

Allsecur, Hema en Onna-Onna
Uit het onderzoek onder 42 verzekeraars bleek daarnaast dat AllSecur, Hema en Onna-Onna de teksten het meest begrijpelijk hebben opgesteld. Zij zijn erin geslaagd om de teksten zo op te stellen dat 95% van de Nederlanders in staat is om de teksten goed te kunnen lezen en ook daadwerkelijk te kunnen begrijpen. De overige 8 verzekeraars die erin zijn geslaagd om de teksten op een meer begrijpelijke manier op te stellen weten op die manier 80% aan te spreken. Het is in ieder geval goed om te zien dat steeds meer verzekeraars zich richten op de beter begrijpelijke teksten.

Voorbeeld van verschillen tussen polissen

Het verschil tussen de polissen die goed te lezen zijn (bijvoorbeeld die van Allsecur) en die van polissen die een stuk lastiger in elkaar zitten (bijvoorbeeld die van ABN AMRO) valt goed te zien. Hieronder staat een voorbeeld van de polis van de beide partijen, met betrekking tot de manier waarop de schade afgehandeld wordt:

Allsecur:

8. Hoe regelen wij de schade?
• Wij stellen vast wat uw schade is. Daarna hoort u van ons of wij de schade betalen en wat het bedrag is.
• Wij mogen ook een deskundige vragen om vast te stellen wat uw schade is. Als u zelf ook een deskundige wilt inschakelen, laat het ons dan weten. De deskundigen moeten zich houden aan de regels van de Gedragscode Expertiseorganisaties. Wij betalen de redelijke kosten van de deskundigen. Kunnen onze deskundigen het niet eens worden? Dan benoemen de deskundigen samen een derde deskundige. Die bepaalt wat uw schade is. Iedereen moet zich daar dan aan houden.
• Wij mogen de schade ook namens u regelen. Heeft een ander bijvoorbeeld schade door een aanrijding met uw auto? Of heeft hij de schade aan uw auto veroorzaakt? Dan mogen wij rechtstreeks met die persoon de schade regelen.
• Bent u Beperkt Casco of Volledig Casco verzekerd? En is uw auto niet meer te repareren? Of bent u uw auto kwijt door bijvoorbeeld diefstal? Dan moet u de volgende zaken bij ons inleveren of bij het bedrijf waarmee wij samenwerken:
– Uw eigendomsbewijzen
– Het kentekenbewijs
– Alle sleutels

ABN AMRO:

Artikel 6
Regeling van de schade
Verzekeraar belast zich met de regeling en de vaststelling van de schade. Hij heeft het recht benadeelden of de op andere wijze rechthebbende personen en/of instanties rechtstreeks schadeloos te stellen en schikkingen met hen te treffen. De ter zake genomen beslissingen van de verzekeraar zijn bindend voor de verzekerde.

Het moge duidelijk zijn dat Allsecur er veel beter in slaagt om op een duidelijke manier aan te geven hoe de schade afgehandeld wordt, zonder daarbij in juridisch jargon of andere lastige constructies te vervallen.

Richtlijnen AFM
De verzekeraars dienen zich te houden aan de richtlijnen van de AFM, waardoor het in principe niet is toegestaan dat de teksten niet door minimaal 95% van de Nederlanders te lezen zijn. De richtlijnen geven aan dat dit wel het geval dient te zijn, waardoor de verzekeraars wat dat betreft aan de bak zullen moeten. Ze verschuilen zich in enkele gevallen achter het feit dat ze van de 95% mogen afwijken op het moment dat ze een specifieke doelgroep van producten voorzien. Dat is in dit geval natuurlijk zo, aangezien het gaat om automobilisten. Aan de andere kant is de doelgroep zeer breed.

Zeer brede doelgroep
Iedereen in Nederland die met zijn of haar auto de weg op wil dient zich te verzekeren tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid, waardoor men verplicht is om een autoverzekering af te sluiten. Dat zorgt ervoor dat er eigenlijk geen sprake is van een beperkte doelgroep, maar het gaat om de totale populatie, min de mensen die geen auto bezitten. De AFM is daardoor van mening dat alle teksten van de autoverzekeringen uiteindelijk goed begrijpelijk dienen te zijn. De teksten dienen van een laag niveau te zijn, zodat iedereen de polis goed kan begrijpen, en eventueel uitleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *