Categorieën
Geen categorie

Eigen risico bij NN gemakkelijk te omzeilen

Sluit u een autoverzekering bij Nationale Nederlanden af? Dan is er sprake van een eigen risico, maar dit geldt slechts in bepaalde gevallen. U krijgt een aantrekkelijke korting op de premie, maar u kunt daarnaast gebruik maken van een netwerk van schadeherstellers. Op het moment dat zij de schade aan een auto herstellen brengt Nationale Nederlanden geen eigen risico in rekening. Het is wat dat betreft goed mogelijk om het eigen risico te omzeilen en er daarmee voor te zorgen dat de autoverzekering ook bij schade zo min mogelijk kosten met zich meebrengt.

Tevredenheidsgarantie
Bovendien werkt Nationale Nederlanden met een tevredenheidsgarantie, voor al haar dekkingen. Consumenten wordt gevraagd of ze tevreden zijn met de afhandeling van de schade, op basis van de dekking binnen de autoverzekering. De medewerkers zijn getraind om consumenten zo goed mogelijk van dienst te zijn en de kosten voor een eventueel herstel vlot te vergoeden. Bovendien is er een eigen schademanager beschikbaar voor een ieder die te maken krijgt met een reparatie. Dit scheelt vooral veel administratieve handelingen, iets waardoor consumenten op een meer eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van hun autoverzekering.

Hoogte van de premie
Uiteraard is de hoogte van de premie afhankelijk van een aantal verschillende factoren, waaronder de aanwezigheid van een eigen risico. Dankzij het eigen risico hoeft de verzekeraar minder snel over te gaan tot het uitkeren van de kosten. Dit brengt de algehele premie voor de verzekering omlaag, waardoor consumenten de mogelijkheid hebben om jaarlijks of maandelijks te besparen. Dankzij de mogelijkheid om het eigen risico via aangesloten herstelbedrijven te omzeilen kunnen consumenten aan de andere kant rekenen op een goede dekking. Breng uw auto naar een van de gecontracteerde garages, zodat u de kosten zelf niet hoeft te betalen en u toch kunt profiteren van het premievoordeel.

Categorieën
Geen categorie

Autoverzekering De Goudse duurder geworden

De Goudse

De Goudse heeft de premie voor haar autoverzekeringen onlangs met 10% verhoogd. Dat betekent dat autobezitters er een stuk duurder uit zijn, vanaf het moment dat ze hun autoverzekering verlengen. De Goudse geeft aan dat het aantal schademeldingen is toegenomen, waardoor men meer kosten maakt en er niet aan ontkomt om ook de premie te verhogen. Automobilisten die liever maximaal besparen op de premie, hebben op het moment dat zij hun dekking kunnen verlengen ook de mogelijkheid om over te stappen naar een nieuwe verzekeraar.

Overstappen binnen 30 dagen
De Goudse heeft aangegeven de premieverhoging in te laten gaan vanaf het moment dat autobezitters hun dekking verlengen. Dat is een nette oplossing, aangezien het ervoor zorgt dat de huidige contracten intact blijven en men niet ineens te maken krijgt met een plotselinge verhoging van de kosten.

Verzekeraars kunnen ook besluiten om de premie per direct te verhogen. In dat geval is het echter mogelijk om binnen 30 dagen over te stappen, ook voordat het mogelijk is om te verlengen. Deze mogelijkheid geldt voor alle situaties waarin de premie voor alle verzekerden wordt verhoogd, of waarin de voorwaarden collectief in uw nadeel worden aangepast.

Kritisch op eigen autoverzekering
Het is ook voor automobilisten die geen verzekering bij De Goudse hebben lopen verstandig om eens kritisch naar hun eigen autoverzekering te kijken. Veel eigenaren hebben hun verzekering al een aantal jaren lopen en betalen daardoor ieder jaar veel te veel. Uit recent onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt is gebleken dat automobilisten jaarlijks gemiddeld €121 kunnen besparen. Wilt u zelf op zoek naar een meer voordelige autoverzekering? Zorg er dan voor dat de dekking goed past bij de risico’s zoals u die zelf in kunt schatten, om vervolgens op zoek te gaan naar de meest scherpe premie.

Categorieën
Geen categorie

Allianz komt met autoverzekering voor elektrische auto’s

image

Allianz lanceert een autoverzekering, die er speciaal is voor de elektrische auto’s zoals die momenteel in ons land rond rijden. De verzekeraar geeft aan dat het binnen de dekking rekening houdt met de specifieke problemen waar een berijder van een elektrische auto mee te maken kan krijgen. Men gaat hiermee verder dan alleen een schadeverzekering, waardoor berijders er op verschillende manieren gebruik van kunnen maken. Allianz lijkt hiermee meer een serviceverlener te worden, dan alleen de partij die opdraait voor de kosten van een bepaalde schade.

Typische problemen voor elektrische auto’s
Volgens Allianz kunnen berijders van een elektrische auto te maken krijgen met een aantal problemen, zoals we die niet kennen bij de modellen op andere brandstoffen. Op het moment dat een bestuurders met een lege accu komt te staan is het bijvoorbeeld niet zomaar mogelijk om een laadpaal te bereiken. Ook kan er schade aan de laadpaal ontstaan, iets waarbij het prettig is om terug te kunnen vallen op een verzekeraar. Allianz wil er met de speciale verzekering voor zorgen dat er altijd een mogelijkheid is om de auto in de buurt op te laden, door naar een laadpaal te worden gebracht.

Pilot project
Het gaat momenteel om een pilot van Allianz, waarmee men na wil gaan of er behoefte is aan een dergelijke verzekering. Bovendien spreekt men met een groot aantal tussenpersonen, om na te gaan wat de exacte wensen zijn van de consumenten die gebruik maken van een elektrische auto. Het is de verwachting dat steeds meer mensen in de toekomst een dergelijke auto zullen rijden, waardoor het interessant is om ook een specifieke verzekering aan te bieden. Wat dat betreft lijkt Allianz een eerste stap te zetten, in de wereld die zich vervolgens verder kan gaan ontwikkelen.

Categorieën
Geen categorie

Interpolis komt met voordelige autoverzekering voor jongeren

Interpolis geeft jongeren die al rijervaring op hebben gedaan in de auto van hun ouders voortaan een korting op de premie. Zij kunnen gebruik maken van de Jonge Bestuurders Bonus, waardoor ze niet langer de bekende hoge premies voor jongeren hoeven te betalen, maar ze zich op een voordelige manier kunnen laten verzekeren. De verzekeraar uit TIlburg is op 1 juli van start gegaan met deze speciale bonus, voor jongeren die na enkele jaren eindelijk hun eigen auto aan hebben kunnen schaffen.

Eerste Nederlandse verzekeraar
Interpolis zegt de eerste Nederlandse verzekeraar te zijn die er op deze manier graag voor zorgt dat het voor jongeren beter betaalbaar wordt om een autoverzekering af te sluiten. De hoge premies voor jongeren zijn een bekend probleem en daar probeert Interpolis op deze manier wat aan te doen. Uit onderzoek van Independer bleek vorige maand nog dat een 18- of 19-jarige meer dan 2x meer premie betaalt dan iemand  van 30 jaar, waardoor er inderdaad sprake is van een probleem. Steeds meer jongeren halen vroeg hun rijbewijs en kopen pas later hun eigen auto, waardoor er een belangrijke groep potentiële klanten lijkt te ontstaan voor Interpolis.

Geen hoger risico voor jongeren
Volgens Interpolis lopen de jongeren die al rijervaring op hebben gedaan in de auto van hun ouders geen hoger risico dan de jongeren die al direct vanaf het behalen van hun rijbewijs een eigen auto hebben en daardoor enkele schadevrije jaren hebben opgebouwd. De Jonge Bestuurders Bonus van Interpolis gaat gelden voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. De jongeren hebben op die manier de mogelijkheid om gebruik te maken van een bonus van 30%, waardoor ze op een meer voordelige wijze een glasheldere en voordelige autoverzekering af kunnen sluiten.

Categorieën
Geen categorie

Ben ik altijd verzekerd?

Een autoverzekering biedt een goede dekking tegen schade, bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met een ongeval. Het is daarbij onder andere van belang dat er geen opzet in het spel is en dat u niets te verwijten valt. Ook in een aantal andere gevallen telt de dekking niet en zal de verzekering niet uitkeren.

Rijden onder invloed

U bent niet verzekerd op het moment dat u besluit te gaan rijden onder invloed, van bijvoorbeeld alcohol of drugs. Op het moment dat u teveel drinkt of u drugs gebruikt is de kans groot dat uw reactie- en beoordelingsvermogen af zal nemen, waardoor de verzekeraar het risico dat u loopt niet langer wenst te dekken. Zelfs wanneer u een allrisk dekking heeft zal de verzekeraar niets uitkeren, op het moment dat blijkt dat u onder invloed heeft gereden. Het is verstandig om daar rekening mee te houden wanneer u net een paar drankjes teveel op heeft en u van plan bent toch te gaan rijden. U loopt niet alleen het risico betrapt te worden door de politie, maar u loopt daarnaast het risico dat de verzekeraar eventuele schade niet uit zal keren.

Geen geldig rijbewijs

Daarnaast bent u niet verzekerd op het moment dat u besluit om de auto te gebruiken, zonder dat u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Het is bovendien verplicht om de auto te verzekeren op naam van degene die er het meest gebruik van maakt. Indien u de auto uit wenst te lenen aan iemand zonder rijbewijs vervalt op dat moment de verzekering voor de auto. Dat betekent dat u zelf op dient te draaien voor de schade die iemand zonder rijbewijs veroorzaakt, op het moment dat er gebruik gemaakt wordt van uw auto.

Verhuur van uw auto

Wilt u uw auto verhuren? Ook dan is het van belang om rekening te houden met de verzekering van de auto, aangezien een reguliere autoverzekering dan waarschijnlijk niet zal voldoen. Indien u uw auto als taxi gebruikt om passagiers te vervoeren tegen betaling, of u de auto op een commerciële wijze verhuurt, biedt uw reguliere autoverzekering geen dekking. Het is dan van belang om u hiervoor apart te verzekeren. Uiteraard heeft uw verzekeraar er geen moeite mee wanneer u de auto samen gebruikt (carpoolen) en u een vergoeding ontvangt voor de brandstofkosten die u dient te betalen.

Overige uitsluitingen

Tenslotte zal de autoverzekering niet gelden op het moment dat u deelneemt aan een wedstrijd, waarbij het gaat om de snelheid waarmee u een bepaalde locatie bereikt. In dat geval zal de verzekeraar geen schade aan uw auto of die van anderen vergoeden. Wanneer het gaat om een puzzelrit zal de verzekeraar wel gewoon uitkeren op het moment dat er wat gebeurt. Ook wanneer u de schade opzettelijk aan uw auto, of die van een ander, veroorzaakt zal de verzekeraar niet uitkeren. In dat geval dient u daar zelf voor op te draaien, waardoor het van belang is op de juiste manier om te gaan met uw auto. 

Categorieën
Geen categorie

Waarom word ik geweigerd door een autoverzekeraar?

U zit er natuurlijk niet op te wachten, maar het zou kunnen gebeuren dat een autoverzekeraar u weigert. Dat kan te maken hebben met een aantal verschillende redenen, waardoor het verstandig is om goed na te gaan waar het in uw persoonlijke geval aan kan liggen. Uiteraard kan de verzekeraar die u weigert u daar ook altijd meer over vertellen.

Tip: Zeg uw huidige autoverzekering pas op wanneer de nieuwe verzekeraar u accepteert, om problemen te voorkomen.

Jong en een dure auto
Met name wanneer u een relatief lage leeftijd heeft en u aan de andere kant wel een dure en snelle auto rijdt is de kans groot dat een verzekeraar u niet zomaar zal accepteren. Dat heeft dan te maken met het feit dat men u als een relatief groot risico inschat. Daarnaast kunnen de kosten flink oplopen wanneer u te maken krijgen met schade, waardoor een verzekeraar z’n vingers daar liever niet aan brandt. Probeer meerdere verzekeraars te benaderen, aangezien er uiteindelijk over het algemeen wel een autoverzekering af te sluiten valt.

Schade in het verleden
Ook wanneer u in het verleden schade heeft gereden kan het zo zijn dat een verzekeraar u niet zomaar zal accepteren. Met name wanneer er meerdere schades plaats hebben gevonden in een relatief korte tijd zal een verzekeraar niet erg gewillig zijn om een verzekeraar te vinden. De schades worden altijd geregistreerd, waardoor het niet mogelijk is om dit te verzwijgen. Indien u meerdere schades heeft gereden is het vaak beter om te blijven zitten bij de verzekeraar die u op het moment heeft. U betaalt daar waarschijnlijk een relatief hoge premie door het terugvallen op de bonus/malus-ladder, maar u bent in ieder geval nog altijd verzekerd.

Te laat betaald
Tenslotte kan het natuurlijk zo zijn dat u qua betaling van uw premie wat achterstand heeft opgelopen. Ook in dat geval kan een nieuwe verzekeraar besluiten om u niet zomaar te accepteren, aangezien men er natuurlijk niet op zit te wachten om achter de betalingen aan te moeten lopen. Met name wanneer de vorige verzekeraar de verzekering om deze reden beëindigd heeft zal het niet meevallen om een nieuwe verzekeraar te vinden. Zorg er bij voorkeur dus voor dat u de premie altijd netjes op tijd betaalt, om in de toekomst zo min mogelijk problemen te ondervinden bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering.

Categorieën
Geen categorie

Autoverzekering afsluiten op latere leeftijd

Wilt u graag een autoverzekering afsluiten en heeft u een relatief hoge leeftijd? Dan is het mogelijk dat een verzekeraar u niet zomaar zal accepteren. Zij hebben wettelijk de mogelijkheid om oudere automobilisten niet zomaar te verzekeren, waardoor het verstandig is om hier goed op te letten. Check altijd de maximumleeftijd van bestuurders die men accepteert, voordat u een aanvraag tot een autoverzekering doet. Er zijn voldoende autoverzekeraars te vinden die geen leeftijdsbeperking kennen, maar er zijn ook verzekeraars actief die hier wel mee werken.

Leeftijdsbeperking bij verzekeraars
De autoverzekeraars die een leeftijdsbeperking kennen zijn onder te verdelen in diverse categorieën. ZLM Verzekeringen, Polis Direct, EAG en Avero spannen de kroon, met een beperking vanaf 64 of 65 jaar. Ook First Owners, Queens, Turien & Co en VVS Verzekeringen zitten met een leeftijdsbeperking van 69 jaar onder de grens van de 70. Verder zitten veel verzekeraars op die leeftijdsgrens, of passen ze een maximale leeftijd van 75 jaar toe. De verzekeraars Zelf.nl en Proteq werken met de hoogste grenzen, aangezien u daar vanaf uw 80ste levensjaar te maken gaat krijgen met de beperkende voorwaarden die er gelden.

Autoverzekeringen zonder leeftijdsbeperking
Uiteraard is het aan de andere kant ook mogelijk om een autoverzekeraar zonder leeftijdsbeperking te kiezen, aangezien u er op die manier op basis van uw leeftijd in ieder geval zeker van bent dat u een autoverzekering af kunt sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om ABN AMRO, de ANWB en ASR, maar ook om Centaal Beheer Achmea, Delta Lloyd, Ditzo en ING. Ook OHRA en Reaal kennen geen leeftijdsgrens, waarmee het vooral de grotere verzekeraars zijn. Zorg er in het geval van een autoverzekering bij een andere aanbieder altijd voor dat u goed op de hoogte bent van de eventuele leeftijdsgrens die er geldt.

Categorieën
Geen categorie

Waar letten verzekeraars op bij de acceptatie

Indien u een autoverzekering af wilt sluiten krijgt u te maken met een acceptatie door een verzekeraar, of een afwijzing. Een verzekeraar is in Nederland niet verplicht om u als verzekeringnemer te accepteren, waardoor het interessant is om te kijken naar de redenen die dit kunnen verhinderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een verzekeraar kijkt naar de reden waarom uw eventueel eerdere verzekering bij een andere verzekeraar is beëindigt en of u wel netjes op tijd betaald heeft.

Type auto en schadeverleden
Daarnaast kan men kijken naar het type auto dat u wenst te gaan rijden, in combinatie met uw ervaring. Indien u net uw rijbewijs heeft gehaald en al direct een dure sportwagen aanschaft kan het zijn dat een verzekeraar het risico te groot vindt en u niet zal accepteren. Ook kan dit gebeuren wanneer u een recent schadeverleden heeft en u nu op zoek wilt naar een nieuwe autoverzekering. Indien men bepaalt dat het risico op een nieuwe schade te groot is kan men ervoor kiezen om u niet te accepteren, waardoor het lastig kan blijken om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

Rijontzegging of strafrechtelijk verleden
Ten derde kan het zijn dat u een rijontzegging heeft gehad. Ook in dat geval kan een verzekeraar besluiten om u niet zomaar te verzekeren, aangezien ze het risico te groot vinden dat u een nieuwe schade zal rijden of andere problemen veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor iedereen die een strafrechtelijk verleden heeft, aangezien een verzekeraar in dat geval zal oordelen dat de kans op een eventuele schade relatief groot is. Een verzekeraar is uiteraard niet op zoek naar klanten die ze een hoop geld zullen kosten, waardoor het lastig kan zijn om een autoverzekering af te sluiten.