Categorieën
Geen categorie

Autoverzekeraars die klaarstaan voor hun klanten scoren het best

Consumenten hebben de meeste waardering voor autoverzekeraars waarmee zij direct contact op kunnen nemen, zij maken liever geen gebruik van een tussenpersoon. Dat blijkt uit een onderzoek van Independer, die ruim 140.000 bezoekers vroeg naar een beoordeling van hun huidige autoverzekering. Hieruit blijkt onder andere dat de verzekeraars die werken zonder tussenpersoon een hogere waardering krijgen.

Hoger cijfer voor autoverzekeraars die direct communiceren
Verzekerden die direct contact op kunnen nemen met hun autoverzekeraar waarderen deze gemiddeld met een 7,5. Hier staat een score van 7,2 tegenover voor autoverzekeraars die gebruik maken van een tussenpersoon. De verzekerden die direct contact kunnen opnemen waarderen vooral het direct ‘klaarstaan’ door de verzekeraar, zij hebben het idee dat hun vragen of suggesties direct worden opgepikt. De verzekeraars met tussenpersonen scoren op dit punt beduidend lager, waardoor ook de totale waardering voor de verzekeraar een stuk lager uitvalt.

De autoverzekeraars op een rij
Uiteraard is het op basis van de scores mogelijk om een top van verzekeraars samen te stellen, net als een lijstje verzekeraars waarvoor de waardering minder groot is. Winnaar is ZLM, met een score van 8,2. Het is echter een verzekeraar die zich alleen richt op Noord-Brabant en Zeeland, waardoor lang niet iedereen daar gebruik van kan maken. Landelijke verzekeraars FBTO en Interpolis behaalden een mooie tweede plaats, met een 7,8.

Aan de andere kant scoorde Budgio het minst hoog, deze verzekeraar behaalde een 6,7. Allsecur en Ditzo scoorden als relatieve nieuwkomers binnen de markt een gemiddelde 7,4 en 7,3 en lieten daarmee premie scores zien. Verzekerden beoordeelden naast de contactmogelijkheden onder andere het nakomen van de gemaakte beloften door verzekeraars en de afhandeling van de schade.

Categorieën
Geen categorie

Kan ik een autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs?

Wilt u een autoverzekering afsluiten, maar bent u (tijdelijk) niet in het bezit van een rijbewijs? Dan is de kans groot dat de verzekeraar daar vraagtekens bij zal zetten, waardoor het in uw belang is om deze weg te nemen. Geef duidelijk aan waarom u niet in het bezig bent van een rijbewijs, maar u toch een autoverzekering af wenst te sluiten. Normaal gesproken mag namelijk alleen de meest regelmatige bestuurder van een auto een autoverzekering afsluiten, wat betekent dat u in het bezit zou moeten zijn van een rijbewijs. In alle andere gevallen is het verstandig om uw aanvraag bij de verzekeraar toe te lichten.

Verschillende situaties en oplossingen

Het kan echter voorkomen dat u geen rijbewijs heeft, omdat u te maken heeft met een van de volgende situaties:

  • Uw rijbewijs is ingevorderd
  • Uw rijbewijs is verlopen
  • U zal binnenkort uw rijbewijs behalen

Is er sprake van een vordering op uw rijbewijs, of is dit verlopen? Dan is het gewoon mogelijk om een autoverzekering af te sluiten. U kunt de verzekeraar in dat geval overtuigen van het feit dat u de auto binnenkort weer zal besturen, wanneer u uw rijbewijs terugheeft of u een nieuw exemplaar heeft aangevraagd en ontvangen. Houd er echter rekening mee dat niet iedere verzekeraar zal staan te trappelen om u te verzekeren, wanneer uw rijbewijs is ingevorderd.

Zal u binnenkort uw rijbewijs halen en heeft u alvast een auto gekocht, of deze cadeau gekregen? Dan kunt u het kenteken van de auto tijdelijk schorsen, bij de RDW. U kunt de autoverzekering in laten gaan per de datum waarop u over uw rijbewijs beschikt en vanaf dat moment ook de schorsing ongedaan maken. Stalt u de auto buiten de openbare weg? Dan heeft u nog geen autoverzekering nodig.

Verzekeraars terughoudend
Op het moment dat u geen rijbewijs heeft en u toch een autoverzekering wenst af te sluiten zullen verzekeraars terughoudend zijn. Het dient voor hen goed duidelijk te zijn wie er in de toekomst in de auto zal gaan rijden, aangezien dat de persoon is die de verzekering af dient te sluiten. Maak daarom aannemelijk dat u degene bent die de auto het meest regelmatig zal gaan besturen. Slaagt u daarin bij uw verzekeraar? Dan kunt u gewoon een autoverzekering afsluiten en daarmee voldoen aan de verplichtingen om binnenkort de weg op te kunnen gaan.

Categorieën
Geen categorie

Jongere honderden euro’s duurder uit

Jongeren tot 24 jaar betalen over het algemeen een relatief hoge premie, op het moment dat ze een autoverzekering afsluiten. Het is opvallend dat de premies bij de verschillende verzekeraars ver uit elkaar lopen, terwijl de dekkingen over het algemeen vergelijkbaar zijn. Het is voor jongeren wat dat betreft van groot belang om een goede vergelijking uit te voeren. Op die manier kunnen ook zij op zoek gaan naar een voordelige autoverzekering, waarmee ze het risico op kosten na schade op een goede manier af kunnen dekken.

Onderzoek van Overstappen.nl

Overstappen.nl heeft onderzoek gedaan onder automobilisten tot 24 jaar en is er op die manier achter gekomen dat men al snel €500 tot €800 per jaar meer premie betaalt, dan iemand die een paar jaar ouder is. In bepaalde gevallen is er zelfs een verschil van €1.500 per jaar gevonden. Dit verschil heeft betrekking op de WA volledig casco autoverzekering, de meest uitgebreide autoverzekering die er af kan worden gesloten (allrisk). Jongeren kiezen er vanwege deze prijsverschillen veel voor om de verzekering op naam van hun ouders te zetten. Dat is niet toegestaan, aangezien de verzekeraar stelt dat de autoverzekering op naam van de meest voorname gebruiker dient te staan.

Autoverzekeringen vergelijken

Het is voor jongeren van groot belang om een goede vergelijking uit te voeren, tussen de diverse autoverzekeraars. Een aantal van de verzekeraars heeft een speciale dekking beschikbaar voor jongeren, zodat ook zij zich op een voordelige manier kunnen verzekeren. Het is uiteraard verstandig om hier naar op zoek te gaan om een voordelige autoverzekering af te sluiten. Dit is in ieder geval verstandiger dan het afsluiten van een autoverzekering op naam van ouders, nog los van het feit dat er op die manier geen schadevrije jaren kunnen worden opgebouwd door de jongere.

Categorieën
Geen categorie

Ben ik altijd verzekerd?

Een autoverzekering biedt een goede dekking tegen schade, bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met een ongeval. Het is daarbij onder andere van belang dat er geen opzet in het spel is en dat u niets te verwijten valt. Ook in een aantal andere gevallen telt de dekking niet en zal de verzekering niet uitkeren.

Rijden onder invloed

U bent niet verzekerd op het moment dat u besluit te gaan rijden onder invloed, van bijvoorbeeld alcohol of drugs. Op het moment dat u teveel drinkt of u drugs gebruikt is de kans groot dat uw reactie- en beoordelingsvermogen af zal nemen, waardoor de verzekeraar het risico dat u loopt niet langer wenst te dekken. Zelfs wanneer u een allrisk dekking heeft zal de verzekeraar niets uitkeren, op het moment dat blijkt dat u onder invloed heeft gereden. Het is verstandig om daar rekening mee te houden wanneer u net een paar drankjes teveel op heeft en u van plan bent toch te gaan rijden. U loopt niet alleen het risico betrapt te worden door de politie, maar u loopt daarnaast het risico dat de verzekeraar eventuele schade niet uit zal keren.

Geen geldig rijbewijs

Daarnaast bent u niet verzekerd op het moment dat u besluit om de auto te gebruiken, zonder dat u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Het is bovendien verplicht om de auto te verzekeren op naam van degene die er het meest gebruik van maakt. Indien u de auto uit wenst te lenen aan iemand zonder rijbewijs vervalt op dat moment de verzekering voor de auto. Dat betekent dat u zelf op dient te draaien voor de schade die iemand zonder rijbewijs veroorzaakt, op het moment dat er gebruik gemaakt wordt van uw auto.

Verhuur van uw auto

Wilt u uw auto verhuren? Ook dan is het van belang om rekening te houden met de verzekering van de auto, aangezien een reguliere autoverzekering dan waarschijnlijk niet zal voldoen. Indien u uw auto als taxi gebruikt om passagiers te vervoeren tegen betaling, of u de auto op een commerciële wijze verhuurt, biedt uw reguliere autoverzekering geen dekking. Het is dan van belang om u hiervoor apart te verzekeren. Uiteraard heeft uw verzekeraar er geen moeite mee wanneer u de auto samen gebruikt (carpoolen) en u een vergoeding ontvangt voor de brandstofkosten die u dient te betalen.

Overige uitsluitingen

Tenslotte zal de autoverzekering niet gelden op het moment dat u deelneemt aan een wedstrijd, waarbij het gaat om de snelheid waarmee u een bepaalde locatie bereikt. In dat geval zal de verzekeraar geen schade aan uw auto of die van anderen vergoeden. Wanneer het gaat om een puzzelrit zal de verzekeraar wel gewoon uitkeren op het moment dat er wat gebeurt. Ook wanneer u de schade opzettelijk aan uw auto, of die van een ander, veroorzaakt zal de verzekeraar niet uitkeren. In dat geval dient u daar zelf voor op te draaien, waardoor het van belang is op de juiste manier om te gaan met uw auto. 

Categorieën
Geen categorie

Autoverzekering afsluiten op latere leeftijd

Wilt u graag een autoverzekering afsluiten en heeft u een relatief hoge leeftijd? Dan is het mogelijk dat een verzekeraar u niet zomaar zal accepteren. Zij hebben wettelijk de mogelijkheid om oudere automobilisten niet zomaar te verzekeren, waardoor het verstandig is om hier goed op te letten. Check altijd de maximumleeftijd van bestuurders die men accepteert, voordat u een aanvraag tot een autoverzekering doet. Er zijn voldoende autoverzekeraars te vinden die geen leeftijdsbeperking kennen, maar er zijn ook verzekeraars actief die hier wel mee werken.

Leeftijdsbeperking bij verzekeraars
De autoverzekeraars die een leeftijdsbeperking kennen zijn onder te verdelen in diverse categorieën. ZLM Verzekeringen, Polis Direct, EAG en Avero spannen de kroon, met een beperking vanaf 64 of 65 jaar. Ook First Owners, Queens, Turien & Co en VVS Verzekeringen zitten met een leeftijdsbeperking van 69 jaar onder de grens van de 70. Verder zitten veel verzekeraars op die leeftijdsgrens, of passen ze een maximale leeftijd van 75 jaar toe. De verzekeraars Zelf.nl en Proteq werken met de hoogste grenzen, aangezien u daar vanaf uw 80ste levensjaar te maken gaat krijgen met de beperkende voorwaarden die er gelden.

Autoverzekeringen zonder leeftijdsbeperking
Uiteraard is het aan de andere kant ook mogelijk om een autoverzekeraar zonder leeftijdsbeperking te kiezen, aangezien u er op die manier op basis van uw leeftijd in ieder geval zeker van bent dat u een autoverzekering af kunt sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om ABN AMRO, de ANWB en ASR, maar ook om Centaal Beheer Achmea, Delta Lloyd, Ditzo en ING. Ook OHRA en Reaal kennen geen leeftijdsgrens, waarmee het vooral de grotere verzekeraars zijn. Zorg er in het geval van een autoverzekering bij een andere aanbieder altijd voor dat u goed op de hoogte bent van de eventuele leeftijdsgrens die er geldt.

Categorieën
Geen categorie

Waar letten verzekeraars op bij de acceptatie

Indien u een autoverzekering af wilt sluiten krijgt u te maken met een acceptatie door een verzekeraar, of een afwijzing. Een verzekeraar is in Nederland niet verplicht om u als verzekeringnemer te accepteren, waardoor het interessant is om te kijken naar de redenen die dit kunnen verhinderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een verzekeraar kijkt naar de reden waarom uw eventueel eerdere verzekering bij een andere verzekeraar is beëindigt en of u wel netjes op tijd betaald heeft.

Type auto en schadeverleden
Daarnaast kan men kijken naar het type auto dat u wenst te gaan rijden, in combinatie met uw ervaring. Indien u net uw rijbewijs heeft gehaald en al direct een dure sportwagen aanschaft kan het zijn dat een verzekeraar het risico te groot vindt en u niet zal accepteren. Ook kan dit gebeuren wanneer u een recent schadeverleden heeft en u nu op zoek wilt naar een nieuwe autoverzekering. Indien men bepaalt dat het risico op een nieuwe schade te groot is kan men ervoor kiezen om u niet te accepteren, waardoor het lastig kan blijken om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

Rijontzegging of strafrechtelijk verleden
Ten derde kan het zijn dat u een rijontzegging heeft gehad. Ook in dat geval kan een verzekeraar besluiten om u niet zomaar te verzekeren, aangezien ze het risico te groot vinden dat u een nieuwe schade zal rijden of andere problemen veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor iedereen die een strafrechtelijk verleden heeft, aangezien een verzekeraar in dat geval zal oordelen dat de kans op een eventuele schade relatief groot is. Een verzekeraar is uiteraard niet op zoek naar klanten die ze een hoop geld zullen kosten, waardoor het lastig kan zijn om een autoverzekering af te sluiten.