Categorieën
Geen categorie

De verschillen tussen de Ongevallen Inzittendenverzekering en Schadeverzekering Inzittenden

Wie
een autoverzekering aanschaft, heeft de keuze uit twee aanvullende
verzekeringen. Het betreft de Ongevallen Inzittendenverzekering en de Schadeverzekering Inzittenden. Door de naamgeving kan er verwarring ontstaan over
de werking en dekking van beide verzekeringen en hoe ze van elkaar
verschillen. Het is niet altijd meteen duidelijk welke van de twee
aangeschaft zou moeten worden, of dat het een goed idee is, beide te
nemen. Dit artikel beoogt informatie te geven om het maken van een
keuze voor de lezer te faciliteren.

Een
Ongevallen Inzittendenverzekering is een verzekering die een geldbedrag uitkeert bij blijvende
invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeluk. Aan deze
voorwaarde moet voldaan zijn, anders wordt er geen bedrag uitgekeerd.
Als men volledig herstelt van een ongeluk, heeft men sowieso geen
recht op het geldbedrag. Verder is het geldbedrag
situatie-onafhankelijk en van te voren vastgesteld. De daadwerkelijk
geleden schade is irrelevant. Daarnaast laat de aanvullende
verzekering psychisch letsel door een ongeluk buiten beschouwing. Een
groot voordeel is wel, dat alle inzittenden recht hebben op het
geldbedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk.
Een belangrijke eigenschap van deze verzekering is tenslotte de
voordeelstoerekening. Het betekent dat het uit te keren bedrag
verminderd kan worden met het bedrag dat ontvangen kan worden als
schadevergoeding, betaald door een derde partij die het ongeluk
veroorzaakte. Dit is echter alleen gebruikelijk als de Ongevallen Inzittendenverzekering-verzekerde
de premie niet zelf betaalt. Overigens doet de schuldvraag verder
niet ter zake. Indien men door eigen schuld bij een ongeluk
levenslang invalide raakt, bijvoorbeeld, geldt de Ongevallen Inzittendenverzekering nog steeds en
wordt het bedrag uitgekeerd.

Een
Schadeverzekering Inzittenden vergoedt de geleden schade bij een ongeluk. Het bedrag is
variabel en wordt niet van tevoren vastgesteld, hoewel er wel vaak
een polismaximum is van een miljoen euro. De Schadeverzekering Inzittenden dekt medische
kosten, ziekenvervoer, eventuele huishoudelijke hulp en andere
zorgkosten. Voertuigschade valt echter niet onder de Schadeverzekering Inzittenden. Belangrijk
is verder dat psychisch letsel wel door de Schadeverzekering Inzittenden gedekt wordt.
Eventuele uitvaartkosten worden ook gedekt. Een overeenkomst tussen
de Ongevallen Inzittendenverzekering en de Schadeverzekering Inzittenden is dat de schuldvraag niet relevant is. Of men nu
zelf schuld heeft of een ander, er wordt altijd uitgekeerd. De
schuldvraag is in het geval van de Schadeverzekering Inzittenden wel relevant voor de
verzekeraar, die bij een duidelijk aansprakelijke derde partij, kan
proberen de kosten van de uit te keren schade-uitkering te verhalen
op diegene of diens verzekering. Een Schadeverzekering Inzittenden vergoedt de geleden schade
onder andere inzittenden evengoed. De inzittenden hebben hiernaast
nog de optie materiële en letselschade vergoed te krijgen via de
WA-verzekering behorende bij de auto van de bestuurder.

Categorieën
Geen categorie

Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding met een fietser?

Een aanrijding tussen een auto en een fietser of een fietser en een
voetganger heeft al snel vervelende gevolgen. Een auto behoort tot de sterke
verkeersdeelnemers, een fietser behoort tot de zwakkeren in het verkeer.
Vanwege dit verschil is een automobilist altijd voor minimaal de helft
aansprakelijk voor de schade die er ontstaat, zelfs wanneer een fietser blaam
treft.


Fietsers door rood en overstekende kinderen
Rijdt er bijvoorbeeld een fietser door rood en ontstaat er als gevolg
daarvan een aanrijding met een auto? De automobilist is dan voor minimaal 50% aansprakelijk
voor de schade, net als wanneer de fietser geen licht voert of deze plotseling
oversteekt. De WA-autoverzekering biedt dekking voor de schade, uiteraard niet
voor de schade aan de eigen auto. Heeft de fietser duidelijk schuld aan het
ongeval? De automobilist dient te bewijzen dat deze er alles aan heeft gedaan
om de schade te voorkomen.

Steekt een kind onverwacht de straat over en ontstaat er daardoor een
aanrijding met een auto? Bij ongevallen met kinderen jonger dan 14 jaar is de
automobilist automatisch voor 100% aansprakelijk, kinderen hebben een
beschermde status in het verkeer. Zelfs wanneer de jonge fietser volledig
schuldig is aan het ongeval is het de automobilist die aansprakelijk is.

Uitwijken en fietsers die voetgangers aanrijden
Zodra er een fietser de weg opschiet en een auto dient uit te wijken is
er bij het raken van een paaltje of een ander object sprake van een eenzijdig
ongeval. In dat geval is de automobilist zelf aansprakelijk en kan de allrisk
dekking uitkomst bieden. Het is mogelijk om de schade op de fietser te
verhalen, maar alleen als het te bewijzen valt dat deze de verkeersregels niet
in acht nam. Oversteken en plotseling uitwijken vallen niet onder het
overtreden van de regels, waardoor het in de praktijk lastig zal blijken dit te
bewijzen.

Is er tenslotte sprake van een fietser die een voetganger aanrijdt? In
dat geval hebben twee zwakke verkeersdeelnemers met elkaar te maken, wat
betekent dat de schuldvraag zal bepalen wie er aansprakelijk is voor de schade
die er is ontstaan.

Categorieën
Geen categorie

Mag ik in Nederland de weg op met een buitenlands rijbewijs?

Buitenlandersdie in Nederland de weg op willen hebben daar een geldig rijbewijs voor nodig,net als inwoners van Nederland. Is er sprake van een verhuizing naar Nederland?
Dan kunt u als buitenlander tijdelijk gebruik blijven maken van uw buitenlandse
rijbewijs. Na verloop van tijd dient u dit om te ruilen naar een Nederlands
rijbewijs, we zetten de voorwaarden en mogelijkheden voor u op een rij.

Europees
rijbewijs voor of na 19 januari 2013

Heeft
u een Europees rijbewijs, waar u in Nederland graag de weg mee op wilt? Dan is
de datum van afgifte van belang voor de geldigheid hiervan. Heeft u een
Europees rijbewijs dat al voor 19 januari 2013 is afgegeven? Dit betekent dat
het rijbewijs vanaf de datum van afgifte nog 10 jaar geldig is, ook in
Nederland. Is het rijbewijs bijvoorbeeld op 1 januari 2008 afgegeven? Dan is
het rijbewijs tot en met 31 december 2017 geldig, u hoeft pas na die datum voor
een nieuw rijbewijs te zorgen.

Is
het Europees rijbewijs afgegeven na 19 januari 2013? Dan bedraagt de geldigheid
zelfs 15 jaar, u kunt er dan langer gebruik van blijven maken. Een rijbewijs
dat is afgegeven op 1 januari 2014 is dan geldig tot en met 31 december 2028.
Al die tijd kunt u er zonder problemen gebruik van blijven maken in Nederland.

Heeft
u een Europees rijbewijs dat bijna is verlopen, heeft u het bijvoorbeeld al 9
jaar in uw bezit? Indien u sinds korte tijd in Nederland woont krijgt u
maximaal 2 jaar de tijd uw rijbewijs om te ruilen voor een Nederlands
exemplaar, mits het rijbewijs nog geldig is.

Rijbewijs
van buiten Europa en autoverzekering

Heeft
u een rijbewijs van buiten Europa en wilt u daar in Nederland gebruik van
maken? U kunt zonder problemen een half jaar na aankomst in Nederland met het
rijbewijs blijven rijden, uiteraard op voorwaarde dat het gaat om een geldig
buitenlands rijbewijs. U krijgt 185 dagen om het rijbewijs om te ruilen naar
een Nederlands rijbewijs, zodat u ook na die periode de weg op kunt blijven
gaan.

Wilt
u een autoverzekering afsluiten met een buitenlands rijbewijs?
Zowel met een
Europees als niet-Europees rijbewijs kunt u in Nederland een autoverzekering
afsluiten. De enige voorwaarde hiervoor is de geldigheid van het rijbewijs,
zodat u zich kunt verzekeren en u voldoet aan de verplichtingen om de weg op te
gaan.

Categorieën
Geen categorie

Autoverzekeraars die klaarstaan voor hun klanten scoren het best

Consumenten hebben de meeste waardering voor autoverzekeraars waarmee zij direct contact op kunnen nemen, zij maken liever geen gebruik van een tussenpersoon. Dat blijkt uit een onderzoek van Independer, die ruim 140.000 bezoekers vroeg naar een beoordeling van hun huidige autoverzekering. Hieruit blijkt onder andere dat de verzekeraars die werken zonder tussenpersoon een hogere waardering krijgen.

Hoger cijfer voor autoverzekeraars die direct communiceren
Verzekerden die direct contact op kunnen nemen met hun autoverzekeraar waarderen deze gemiddeld met een 7,5. Hier staat een score van 7,2 tegenover voor autoverzekeraars die gebruik maken van een tussenpersoon. De verzekerden die direct contact kunnen opnemen waarderen vooral het direct ‘klaarstaan’ door de verzekeraar, zij hebben het idee dat hun vragen of suggesties direct worden opgepikt. De verzekeraars met tussenpersonen scoren op dit punt beduidend lager, waardoor ook de totale waardering voor de verzekeraar een stuk lager uitvalt.

De autoverzekeraars op een rij
Uiteraard is het op basis van de scores mogelijk om een top van verzekeraars samen te stellen, net als een lijstje verzekeraars waarvoor de waardering minder groot is. Winnaar is ZLM, met een score van 8,2. Het is echter een verzekeraar die zich alleen richt op Noord-Brabant en Zeeland, waardoor lang niet iedereen daar gebruik van kan maken. Landelijke verzekeraars FBTO en Interpolis behaalden een mooie tweede plaats, met een 7,8.

Aan de andere kant scoorde Budgio het minst hoog, deze verzekeraar behaalde een 6,7. Allsecur en Ditzo scoorden als relatieve nieuwkomers binnen de markt een gemiddelde 7,4 en 7,3 en lieten daarmee premie scores zien. Verzekerden beoordeelden naast de contactmogelijkheden onder andere het nakomen van de gemaakte beloften door verzekeraars en de afhandeling van de schade.

Categorieën
Geen categorie

Handige bespaartips voor een goedkope autoverzekering

image

Wilt u graag een goedkope autoverzekering afsluiten, maar aan de andere kant wel zeker zijn van een goede dekking? Maak dan gebruik van de volgende drie handige tips, waarmee u op de premie voor uw autoverzekering kunt besparen:

Betaal kleine schades zelf

Heeft u te maken met een (kleine) schade aan uw auto? Het is in veel gevallen de moeite waard om de kosten zelf te betalen. Op het moment dat u de schade zou claimen verliest u de no-claim korting, waardoor de autoverzekering een stuk duurder uit zal pakken. U zult een aantal treden op de bonus-/malusladder dalen, waardoor u meer premie gaat betalen.

Bereken de extra premie die u de komende jaren zal betalen, om terug te komen op het oude niveau. Vergelijk dit met de kosten voor de schade waar u mee te maken hebt, indien u deze eventueel zelf kunt betalen. In veel gevallen kunt u de kosten voor de schade gewoon zelf betalen en deze niet claimen bij uw verzekeraar, zodat u uiteindelijk goedkoper uit bent. U blijft op die manier een scherpe premie per maand betalen voor de autoverzekering.

Aanvaard een eigen risico

Het is daarnaast verstandig om na te denken over een eigen risico binnen de autoverzekering. Dit betekent dat u een eerste deel van de kosten bij schade zelf zal betalen, voordat de verzekeraar overgaat tot het uitkeren hiervan. De verzekeraar loopt minder risico, waardoor de kans groot is dat u kunt rekenen op een (flink) lagere premie per maand.

Houd er rekening mee dat het eigen risico voor een autoverzekering geldt per gebeurtenis, niet per jaar zoals bij de zorgverzekering. Iedere keer dat u te maken krijgt met schade zult u eerst het eigen risico moeten betalen, voordat de verzekeraar uit zal keren.

Vergelijk de verschillende autoverzekeringen

Tenslotte kunt u besparen op uw autoverzekering door regelmatig een online vergelijking te maken. Dit kost maximaal een half uurtje van uw tijd, terwijl het zomaar een paar tientjes per maand op kan leveren. Op die manier zorgt u steeds voor een goedkope autoverzekering, terwijl u kunt rekenen op een goede dekking. 

Categorieën
Geen categorie

Hoe wapen ik me tegen het toegenomen aantal autodiefstallen?

Het aantal autodiefstallen in 2013 is toegenomen ten opzichte van 2012, dat blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Waar er in 2012 nog 11.396 auto’s gestolen werden, waren dat er in 2013 11.761. Dit vormt een stijging van 3,2%, wat aangeeft dat het van belang is om u hier goed tegen te wapenen. Zorg voor een goede autoverzekering en zorg ervoor dat de noodzakelijke handelingen bij een diefstal bij u bekend zijn. Het is opvallend dat vooral het aantal diefstallen in Oost-Nederland erg hoog lag, hoger dan in bijvoorbeeld de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland.

Auto’s moeilijker terug te vinden
Bovendien blijkt uit de gegevens dat het moeilijker is geworden om de auto’s terug te vinden. In 2012 werd 46% van de auto’s teruggevonden, in 2013 is dit percentage teruggelopen naar 43. Dat betekent dat alleen een goede verzekering u kan redden bij een diefstal, dankzij de financiële compensatie die er dan zal volgen.

Houd bovendien rekening met het type auto dat u rijdt. De Volkswagen was in 2013 het meest populair onder autodieven, al werden ook de BMW’s en Audi’s relatief veel ontvreemd, veel vaker dan veel van de andere merken.

Goede autoverzekering
U kunt zich wapenen tegen de toenemende autodiefstal, door een goede autoverzekering afsluiten. Zowel de WA Beperkt Casco als de WA Allrisk dekking bieden uitkomst, aangezien u kunt rekenen op een financiële vergoeding bij diefstal van uw auto. Houd er rekening mee dat een verzekeraar 30 dagen de tijd mag nemen om de auto terug te vinden. Is de auto na dat moment onvindbaar? Dan ontvangt u de dagwaarde en kunt u een nieuwe auto kopen. De WA autoverzekering biedt geen dekking tegen diefstal, in dat geval dient u zelf volledig voor de kosten op te draaien.

Direct aangifte doen
U zorgt er met een goede autoverzekering voor dat u kunt rekenen op een financiële vergoeding, op het moment dat u te maken krijgt met een autodiefstal. Zorg er echter ook voor dat u zo snel mogelijk aangifte doet bij de politie. Neem uw kentekenbewijs mee, om aan te geven om welke auto het gaat en dat u de eigenaar bent. Bewaar daarom altijd een kopie van het kentekenbewijs. Het is daarnaast van belang om de diefstal van uw auto ook te melden bij uw autoverzekeraar en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.

Categorieën
Geen categorie

Berijders Honda claimen meeste schade bij autoverzekering

Berijders van een Honda blijken de meeste claims in te dienen bij hun autoverzekering, gevolgd door consumenten met een Kia en een Audi. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, de vergelijkingssite die goed heeft gekeken naar de verhoudingen tussen de verschillende merken. Independer keek naar 10 verzekeringsjaren en is op die manier tot het inzicht gekomen dat een berijder van een Honda in die tijd gemiddeld 2,3 claims indient. Of verzekeraars hier ook daadwerkelijk rekening mee zullen houden in hun premies blijft te bezien.

Berijders Smart of Daewoo en Saab voorzichtig
Aan de andere kant blijkt uit het onderzoek dat berijders van een Smart, een Daewoo en een Saab over het algemeen het meest voorzichtig rijden, aangezien zij 2x minder claims indienen dan de bezitters van een Honda. Waar dit verschil vandaan komt kan Independer niet verklaren. Het zou in principe niet uit moeten maken in welke auto een bestuurder rijdt, aangezien alle modellen aan dezelfde veiligheidseisen dienen te voldoen. De grote verschillen tussen de diverse merken hebben zowel Independer als een aantal van de verzekeraars verbaasd.

Meer in de Randstad
Daarnaast heeft Independer zich in het onderzoek gericht op de diverse postcodegebieden waar we in Nederland gebruik van maken. Er heerst een algemeen beeld dat de kans op schade in de Randstad groter is, dan bijvoorbeeld in het hoogste noorden en het meest zuidelijke puntje van het land. Op basis van de data lijkt dit inderdaad het geval te zijn. Independer zocht uit dat automobilisten in de Randstad over het algemeen de meeste claims indienen. Aan de andere kant zijn het de automobilisten in Smallingerland en Heerenveen die aan de andere kant juist weinig claimen. Wat dat betreft lijkt de Randstad met de drukte voor meer gevaarlijke situaties te zorgen.

Categorieën
Geen categorie

Eigen risico bij NN gemakkelijk te omzeilen

Sluit u een autoverzekering bij Nationale Nederlanden af? Dan is er sprake van een eigen risico, maar dit geldt slechts in bepaalde gevallen. U krijgt een aantrekkelijke korting op de premie, maar u kunt daarnaast gebruik maken van een netwerk van schadeherstellers. Op het moment dat zij de schade aan een auto herstellen brengt Nationale Nederlanden geen eigen risico in rekening. Het is wat dat betreft goed mogelijk om het eigen risico te omzeilen en er daarmee voor te zorgen dat de autoverzekering ook bij schade zo min mogelijk kosten met zich meebrengt.

Tevredenheidsgarantie
Bovendien werkt Nationale Nederlanden met een tevredenheidsgarantie, voor al haar dekkingen. Consumenten wordt gevraagd of ze tevreden zijn met de afhandeling van de schade, op basis van de dekking binnen de autoverzekering. De medewerkers zijn getraind om consumenten zo goed mogelijk van dienst te zijn en de kosten voor een eventueel herstel vlot te vergoeden. Bovendien is er een eigen schademanager beschikbaar voor een ieder die te maken krijgt met een reparatie. Dit scheelt vooral veel administratieve handelingen, iets waardoor consumenten op een meer eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van hun autoverzekering.

Hoogte van de premie
Uiteraard is de hoogte van de premie afhankelijk van een aantal verschillende factoren, waaronder de aanwezigheid van een eigen risico. Dankzij het eigen risico hoeft de verzekeraar minder snel over te gaan tot het uitkeren van de kosten. Dit brengt de algehele premie voor de verzekering omlaag, waardoor consumenten de mogelijkheid hebben om jaarlijks of maandelijks te besparen. Dankzij de mogelijkheid om het eigen risico via aangesloten herstelbedrijven te omzeilen kunnen consumenten aan de andere kant rekenen op een goede dekking. Breng uw auto naar een van de gecontracteerde garages, zodat u de kosten zelf niet hoeft te betalen en u toch kunt profiteren van het premievoordeel.

Categorieën
Geen categorie

Allianz komt met autoverzekering voor elektrische auto’s

image

Allianz lanceert een autoverzekering, die er speciaal is voor de elektrische auto’s zoals die momenteel in ons land rond rijden. De verzekeraar geeft aan dat het binnen de dekking rekening houdt met de specifieke problemen waar een berijder van een elektrische auto mee te maken kan krijgen. Men gaat hiermee verder dan alleen een schadeverzekering, waardoor berijders er op verschillende manieren gebruik van kunnen maken. Allianz lijkt hiermee meer een serviceverlener te worden, dan alleen de partij die opdraait voor de kosten van een bepaalde schade.

Typische problemen voor elektrische auto’s
Volgens Allianz kunnen berijders van een elektrische auto te maken krijgen met een aantal problemen, zoals we die niet kennen bij de modellen op andere brandstoffen. Op het moment dat een bestuurders met een lege accu komt te staan is het bijvoorbeeld niet zomaar mogelijk om een laadpaal te bereiken. Ook kan er schade aan de laadpaal ontstaan, iets waarbij het prettig is om terug te kunnen vallen op een verzekeraar. Allianz wil er met de speciale verzekering voor zorgen dat er altijd een mogelijkheid is om de auto in de buurt op te laden, door naar een laadpaal te worden gebracht.

Pilot project
Het gaat momenteel om een pilot van Allianz, waarmee men na wil gaan of er behoefte is aan een dergelijke verzekering. Bovendien spreekt men met een groot aantal tussenpersonen, om na te gaan wat de exacte wensen zijn van de consumenten die gebruik maken van een elektrische auto. Het is de verwachting dat steeds meer mensen in de toekomst een dergelijke auto zullen rijden, waardoor het interessant is om ook een specifieke verzekering aan te bieden. Wat dat betreft lijkt Allianz een eerste stap te zetten, in de wereld die zich vervolgens verder kan gaan ontwikkelen.

Categorieën
Geen categorie

Sluit direct een autoverzekering af na de aankoop

Heeft u een (tweedehands) auto gekocht? Zorg er dan voor dat u deze zo snel mogelijk verzekert, zodat u er de weg mee op kunt. In het geval van een tweedehands auto bestaat de kans dat de oude eigenaar de verzekering nog even door laat lopen. Dat zorgt er echter niet voor dat u de komende tijd verzekerd bent. U dient de autoverzekering op uw eigen naam af te sluiten, aangezien de verzekering op naam dient te staan van de meest voorname gebruiker, u in dit geval.

Autoverzekering op eigen naam
Zorg er dus voor dat u direct een autoverzekering afsluit op het moment dat u de auto gekocht heeft. Alleen op die manier heeft u de mogelijkheid om er de weg mee op te gaan, zonder dat u grote risico’s loopt. Op het moment dat u de auto al heeft gekocht, maar de autoverzekering nog niet rond is, bent u in overtreding en loopt u het risico op een boete. Bovendien is er geen verzekeraar beschikbaar die de schade uit zal keren op het moment dat u schade verzekerd wanneer u niet verzekerd bent.

Onverzekerd rondrijden en risico
Vergeet u de autoverzekering direct af te sluiten of neemt u genoegen met het feit dat de oude eigenaar de autoverzekering nog even door laat lopen? Houd er dan rekening mee dat u dan in principe onverzekerd bent. Dat betekent dat u zelf op dient te draaien voor eventuele schade, maar dat u daarnaast het risico loopt op een boete van het RDW. Men controleert ieder jaar alle auto’s die op Nederlands kenteken staan. Indien ze op dat moment ontdekken dat u geen geldige autoverzekering voor uw auto heeft afgesloten krijgt u een boete van €380, die men tot maximaal 3x per jaar aan u uit mag delen.