Categorieën
Geen categorie

Teveel schadeclaims in korte tijd leiden tot royement bij autoverzekeraar

Een verzekerde is door een autoverzekeraar geroyeerd, op basis van een buitengewoon schadeverloop. De verzekerde ging hier niet mee akkoord en bracht de zaak voor de geschillencommissie, die uiteindelijk de autoverzekeraar in het gelijk stelde. Volgens de commissie handelde de verzekeraar op basis van valide argumenten en zegde men de autoverzekering terecht op. Het buitengewoon hoge aantal schadeclaims in korte tijd had immers al tot een waarschuwing voor de verzekerde geleid.

Zeven schadeclaims in paar jaar tijd
De betrokken verzekerde had in een periode van een paar jaar zeven keer een schadeclaim ingediend. De eerste vier keer ging het om een schade door een derde, waar de verzekerde zelf geen schuld aan had. Vervolgens ontstond er een geval van glasschade, waarna de verzekerde nog twee maal een schade als het gevolg van eigen schuld indiende. De verzekeraar gaf toen aan bij een volgende schade de autoverzekering op te zeggen. Er vond opnieuw een schadeclaim plaats, al binnen een jaar na de waarschuwing. Het ging opnieuw om een geval van schade aan de auto door eigen schuld.

Autoverzekering opgezegd na opzegtermijn
De autoverzekeraar besloot de polis te beëindigen en hanteerde de geldende opzegtermijn, nadat er eerder al een waarschuwing was gegeven. Zelfs net voor het verstrijken van de opzegtermijn claimde de verzekerde nog een keer een schade, al ging het dit keer om een schade door toedoen van een andere partij. De verzekerde ging bovendien niet akkoord met het opzeggen van de verzekering, mede omdat er slechts twee keer sprake was van schuldschade en de verzekerde er in de andere gevallen niets aan kon doen. De verzekerde bracht de zaak voor de geschillencommissie, die hier kritisch naar keek.

Uitspraak van de geschillencommissie
De geschillencommissie onderzocht de zaak en hoorde van de verzekeraar onder andere dat er al eerder een waarschuwing was afgegeven om de verzekerde bij een nieuwe claim te royeren, op basis van een buitengewoon schadeverloop. De geschillencommissie heeft geoordeeld dat de verzekeraar zich terecht beroept op een bepaling in de voorwaarden en zich netjes aan de regels heeft gehouden, zoals het in acht nemen van een opzegtermijn om de verzekerde te kunnen royeren. De geschillencommissie heeft dan ook bepaald dat de opzegging terecht heeft plaatsgevonden en de verzekerde op zoek zal moeten naar een nieuwe autoverzekeraar, om de auto opnieuw te kunnen verzekeren.

Voorwaarden autoverzekering
Het is verzekeraars toegestaan om de voorwaarden van de autoverzekering naar eigen inzicht in te richten, het is aan de verzekeringnemer om deze goed door te nemen. In de gemiddelde voorwaarden van een autoverzekeraar staan een aantal voorwaarden die kunnen leiden tot een royement. Het gaat dan bijvoorbeeld om wanbetaling van de premie, net als om fraude op het moment dat de verzekeraar dit aan weet te tonen. In de voorwaarden komen we echter ook een bepaling met het oog op een ‘buitengewoon schadeverloop’ tegen. Dit betekent dat de verzekeraar een verzekerde kan royeren na het claimen van een groot aantal schades.

Gevolgen nieuwe autoverzekering
Een royement op basis van een buitengewoon schadeverloop heeft echter andere gevolgen dan een royement op basis van wanbetaling, waardoor de opzegging door de autoverzekeraar niet geheel terecht een negatieve bijklank heeft. In het geval van wanbetaling valt het niet mee om een andere verzekeraar bereid te vinden een nieuwe verzekering aan te bieden. Hier is in het geval van een buitengewoon schadeverloop minder sprake van, al zullen enkele verzekeraars terughoudend zijn. Het is wat dat betreft zelfs met een goede autoverzekering van belang om voorzichtig deel te nemen aan het verkeer, om zelfs schade buiten de eigen schuld te kunnen voorkomen.