Categorieën
Geen categorie

Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding met een fietser?

Een aanrijding tussen een auto en een fietser of een fietser en een
voetganger heeft al snel vervelende gevolgen. Een auto behoort tot de sterke
verkeersdeelnemers, een fietser behoort tot de zwakkeren in het verkeer.
Vanwege dit verschil is een automobilist altijd voor minimaal de helft
aansprakelijk voor de schade die er ontstaat, zelfs wanneer een fietser blaam
treft.


Fietsers door rood en overstekende kinderen
Rijdt er bijvoorbeeld een fietser door rood en ontstaat er als gevolg
daarvan een aanrijding met een auto? De automobilist is dan voor minimaal 50% aansprakelijk
voor de schade, net als wanneer de fietser geen licht voert of deze plotseling
oversteekt. De WA-autoverzekering biedt dekking voor de schade, uiteraard niet
voor de schade aan de eigen auto. Heeft de fietser duidelijk schuld aan het
ongeval? De automobilist dient te bewijzen dat deze er alles aan heeft gedaan
om de schade te voorkomen.

Steekt een kind onverwacht de straat over en ontstaat er daardoor een
aanrijding met een auto? Bij ongevallen met kinderen jonger dan 14 jaar is de
automobilist automatisch voor 100% aansprakelijk, kinderen hebben een
beschermde status in het verkeer. Zelfs wanneer de jonge fietser volledig
schuldig is aan het ongeval is het de automobilist die aansprakelijk is.

Uitwijken en fietsers die voetgangers aanrijden
Zodra er een fietser de weg opschiet en een auto dient uit te wijken is
er bij het raken van een paaltje of een ander object sprake van een eenzijdig
ongeval. In dat geval is de automobilist zelf aansprakelijk en kan de allrisk
dekking uitkomst bieden. Het is mogelijk om de schade op de fietser te
verhalen, maar alleen als het te bewijzen valt dat deze de verkeersregels niet
in acht nam. Oversteken en plotseling uitwijken vallen niet onder het
overtreden van de regels, waardoor het in de praktijk lastig zal blijken dit te
bewijzen.

Is er tenslotte sprake van een fietser die een voetganger aanrijdt? In
dat geval hebben twee zwakke verkeersdeelnemers met elkaar te maken, wat
betekent dat de schuldvraag zal bepalen wie er aansprakelijk is voor de schade
die er is ontstaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *